Životice

V současné době jsou Životice spolu s Šumbarkem, Prostřední Suchou, Podlesím, Dolní Suchou, Dolní Datyní a Bludovicemi součástí statutárního města Havířov.
V obci se odehrála jedna z největších tragédií 2. světové války, která je dnes známá pod názvem „životická tragédie“. Dne 6. srpna 1944 příslušníci těšínského gestapa a němečtí četníci zatýkali zdejší obyvatele, kteří neměli německou státní příslušnost. Jako odplata za partyzánskou akci a zabití tří příslušníků gestapa zde bylo zastřeleno bez jakéhokoli výslechu 36 obyvatel. Těla obětí této tragédie byla po skončení 2. světové války exhumována a dne 24. června 1945 byla v Životicích uložena do společné hrobky. Roku 1947 byla v oblasti Šenova a Šumbarku zahájena výstavba prvních obytných domů, které se staly základem budoucího Havířova. První domy byly dokončeny roku 1949 a v témže roce byla zahájena výstavba v oblasti Dolní a Prostřední Suché. Dne 25. září 1949 byl v Životicích v upamatování na vraždu 36 obyvatel odhalen památník, který připomíná 2. světovou válku, boj lidu a jejich utrpení. Autorem památníku je akademický malíř a sochař František Šwider z Karviné.
V 50. letech pokračovala v Havířově výstavba dalších bytových domů a začala stavba plynárny. Dne 4. prosince 1955 bylo zakládací listinou Krajského národního výboru v Ostravě vyhlášeno město Havířov. Postupně vznikla knihovna, kino, škola, začaly vycházet noviny, byl vybudován společenský dům, koupaliště i vodní nádrž Žermanice. Na konci 50. let začala fungovat městská doprava. Roku 1959 byla v tehdejší polské škole v Životicích instalována první výstava dokumentů věnovaných životické tragédii.
Roku 1960 byly Životice, Šumbark, Dolní Suchá a Dolní Bludovice připojeny k Havířovu. V roce 1962 byla v Havířově zahájena výstavba panelových domů a byla dokončena stavba vodní nádrže Těrličko. V dalších letech vznikla nemocnice, hasičská zbrojnice, autobusové nádraží, zimní stadion nebo železniční nádraží. Roku 1963 bylo Okresním vlastivědným muzeem v Českém Těšíně zřízeno Muzeum boje proti fašismu, které bylo umístěno v Životickém zámku.
Roku 1970 oslavilo přes 80.000 obyvatel Havířova 15 let existence města. Havířov se nadále rychle rozrůstal a docházelo k výstavbě veřejných staveb. V roce 1974 se k městu připojila Dolní Datyně a o rok později Horní Suchá. Roku 1979 byla veřejnosti zpřístupněna Kotulova dřevěnka, což je dřevěná stavba v Bludovicích, která jako jediná odolala masivní výstavbě. V témže roce byla expozice ze zámku v Životicích přemístěna do muzejní budovy na Dělnické ulici v Havířově.
V letech 1982 – 1984 proběhla výstavba nové budovy Památníku podle projektu ing. arch. V. Niemczyka. V roce 1984 byla nová muzejní budova otevřena.
V roce 1990 se obec Horní Suchá opět osamostatnila. Roku 1994 došlo k reinstalaci expozice, která je rozdělena do několika oddílů mapujících dění za 2. světové války na Těšínsku. Roku 1999 došlo k menším úpravám expozice.