Hartmanice

Hartmanice jsou malé horské městečko ležící na hranici Šumavského národního parku v Chráněné krajinné oblasti Šumava ve Svatoborské vrchovině asi 10 kilometrů jihozápadně od Sušice. Nacházejí se na příkrém svahu horské planiny Šumavských Plání pod úbočím hory Hamižné ve výšce 712 metrů.
Doba vzniku Hartmanic nebyla přesně určena. Již Keltové zdě v 7. a 8. století těžili zlato a zdejší osadu nazývali Gabreta. K založení obce přispěla prosperující obchodní stezka, která tudy vedla z Passova do Sušice již počátkem 11. století.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1219. v té době je uváděn Petr z Artmanic. Další zmínka je z roku 1228. Tehdy měl být držitelem Hartmanic Oldřich z Rýzmberka. Roku 1273 Přemysl Otakar II. natrvalo připojil pomezí k české koruně. Poté se obec začala rozvíjet.
V okolí Hartmanic se nacházely zlatonosné křemenné žíly. Zlato bylo velmi úspěšně těženo, takže Hartmanice byly roku 1320 králem Janem Lucemburským povýšeny na královské svobodné zlatohorské město. V letech 1327 – 1331 sem byla také přeložena z Březníku celnice. Z roku 1331 pochází první zmínka o vybírání cla.
V 15. století patřily Hartmanice k Velhartickému panství.
Od roku 1603 patřily Hartmanice k městu Sušice. Dne 15. června 1607 obdržely Hartmanice od Rudolfa II. městský znak, právo pečetit zeleným voskem a práno na trhy. V té době byly hartmanice městysem s filiálním kostelem. Za třicetileté války byly Hartmanice tak zpustošeny, že zůstaly na několik let pusté. Tehdy byly opuštěny zlaté doly a městečko bylo vypáleno. Ve 2. polovině 17. století se zde usazovali švábští Němci a Hartmanice se staly téměř úplně německými.
Roku 1918 se do obce začalo stěhovat České obyvatelstvo. Dne 8. října 1938 se Hartmanice staly součástí německé říše. V roce 1945 se začala obec opět rozvíjet. Po roce 1948 patřila obec k hraničnímu pásnu. V 50. letech 20. století se hranice nepřístupné hraniční oblasti posunula dále. Dne 11. října 1992 byly Hartmanice povýšeny na město spravující 22 osad v okolí. V současnosti jsou Hartmanice rozvíjejícím se městečkem, které se snaží nalákat turisty. Také je obec významným střediskem zimních sportů.
Nejstarší památkou obce je pozdně gotický kostel sv. Kateřiny. Pochází z konce 15. století. Jeho sou časná barokní podoba je výsledkem přestaveb provedených v průběhu 18. století. Koslel je jednolodní a na západní straně má hranolovou věž.
Další památkou Hartmanic je dům č. p. 37. Jedná se o typické šumavské stavení, které je v současnosti v soukromém vlastnictví. Na náměstíčku se nachází kašna z 1. poloviny 19. století.
V obci je možné navštívit Muzeum Dr. Šimona Adlera, které bylo otevřeno 9. července 1997 na památku 110 židovských komunit, které v období holocaustu zanikly.
V lese asi 3 kilometry západně od obce jsou dodnes patrné pozůstatky štol na zlato. Území bývalých dolů pod vrchem Hamižná je přístupné po naučné stezce, která má třináct zastavení.
V okolních obcích se nachází také mnoho památek. V Mochově č. p. 10 najdeme původní mlýn a v Malém Radkově bývalou kolomaznu. V Dobré Vodě se nachází kostel sv. Fintíte. V okolních obcích se také nachází sedm menších zámeckých budov.