Děčín

Děčín je město ležící v severních Čechách na soutoku Labe s Ploučnicí a Jílovským potokem. Leží v nadmořské výšce pouhých 135 metrů a je tedy neníže položeným městem v České republice. Žije zde asi 52.000 obyvatel a zaujímá rozlohu 118 kilometrů čtverečních.

Oblast dnešního Děčína byla osídlena již v dávné minulosti a archeologickými nálezy lze doložit osídlení v 7. století. První písemná zpráva o Děčínu pochází z roku 993. Tehdy zde stávalo dřevěné hradiště, které sloužilo jako správní centrum a mělo za úkol bránit obchodní stezku.

Roku 1310 byl ve městě postaven gotický kostel sv. Václava a Blažeje.

V 1. polovině 13. století byl na místě starého hradiště vybudován gotický hrad a v jeho podhradí založil Přemysl Otakar II. královské město. Postupně se město z královských rukou dostalo do držení rodu Markvarticů.

V 1. polovině 14. století bylo město zasaženo několika povodněmi a proto bylo jeho centrum tehdejšími majiteli z rodu Vartenberků přemístěno dále a výše od řeky. Již v té době měl Děčín právo říční dopravy, obchodu a rybolovu.

Za husitských válek v 1. polovině 15. století bylo město postiženo několika požáry. Některé z nich snad způsobili i sami Vartenberkové, kteří válčili s Lužickým Šestiměstím.

V 16. století získali Děčín Trčkové z Lípy a po nich Salhausenové a nakonec rytíři z Bünau, kteří rozvinuli obchod i výrobu a získali pro město četná práva. Vznikla zde cihelna, kamenolom a vápenka. Stěžejní byla lodní doprava, která umožňovala obchod i s velmi vzdáleným Hamburkem. Město se pomalu rozrůstalo mimo hradby. V letech 1564 – 1569 proběhla výstavba kamenného mostu přes řeku Ploučnici. Snad ze 16. století pochází takzvaný Ovčí most s vysokým mostním obloukem, který v Podmoklech překlenul Jílovský potok.

Třicetiletá válka rychlý rozvoj města zastavila, protože s sebou přinesla morové epidemie a četné požáry. Páni z Bünau byli nuceni roku 1628 Děčín prodat Kryštofu Šimonovi z Thunu. Po skončení třicetileté války zahájili páni z Thunu přestavbu hradu na barokní zámek obklopený zahradami. V letech 1687 – 1691 byl na místě staršího kostela postaven barokní kostel Svatého Kříže.

V roce 1726 byla vedle kostela sv. Václava a Blažeje postavena barokní kaple Panny Marie Pomocné. V roce 1735 byl postaven lovecký zámeček. Roku 1749 byl kostel sv. Václava a Blažeje zničen a v letech 1754 – 1778 proběhla jeho nová výstavba. Záhy byl však rozhodnutím císaře Josefa II. zrušen. Koncem 18. století byl zrušen pevnostní státu města a postupně byly zrušeny hradby. Páni z Thunu nechali zámek přestavět v klasicistním stylu, čímž získal dnešní podobu.

V 1. polovině 19. století proběhla přestavba loveckého zámečku na jednopatrovou čtyřkřídlou stavbu. Roku 1851 byla zprovozněna železniční trať z Prahy do Drážďan, která procházela po levém břehu řeky Labe. Zapříčinila rychlý rozvoj malé vesničky Podmokly, kterou procházela. Bylo zde postaveno několik průmyslových podniků a továren a také mnoho bytů. Roku 1842 byla v Děčíně postavena radnice a o dva roky později městský dům. V letech 1856 – 1858 byl v Podmoklech postaven kostel svatého Františka Serafínského. V letech 1869 – 1871 proběhla v Děčíně výstavba pseudogotické kaple svatého Jana Nepomuckého. Roku 1878 byl obnoven kostel sv. Václava a Blažeje v barokním slohu. V roce 1880 žilo ve městě necelých 18.000 obyvatel. Roku 1874 již byl z Děčína důležitý železniční uzel. Zároveň s rozvojem železniční dopravy se rozvíjela paroplavba. Na konci 29. století měl Děčín asi 37.000 obyvatel.

Podmokly byly a roku 1901 povýšeny na město a v roce 1914 měly již 20.000 obyvatel. Až do roku 1918 byl Děčín v majetku rodu Thun-Hohensteinů. V roce 1930 zde žilo již více než 55.000 obyvatel. Roku 1942 byla dvě samostatná města Děčín a Podmokly sloučena do dvojmostí Děčín-Podmokly. Po roce 1945 se k Děčínu připojilo i několik okolních obcí a roku 1947 vzniklo jediné město s názvem Děčín. V 60. letech 20. století došlo ke zbourání historických budov v centru města a k výstavbě panelových domů. Počet obyvatel celého města tehdy dosahoval 130 tisíc. Roku 1980 byly k Děčínu připojeny další obce, takže dnešní město má celkem 35 částí. Po roce 1989 byl omezen průmysl, vzrostla nezaměstnanost, ale vzhled města se začal zlepšovat a Děčín začal lákat turisty.