Náchod

Město Náchod bylo založeno již před rokem 1254, pravděpodobně současně s hradem nad městem. Za husitských válek město trpělo nájezdy Slezanů, kteří roku 1427 vypálili předměstí a roku 1441 dobyli a vypálili město i hrad.
Založení a půdorysná dispozice města byla značně ovlivněna hradem. Město bylo vybudováno přímo pod ním a opevnění ho s ním dokonce spojovalo. Půdorys je příznačný pro 13. století - z rozlehlého, mírně lichoběžníkového náměstí vybíhají v podélné ose ulice k branám, před nimiž vznikala ve 14. a 16. století předměstí. Město bylo hrazeno, opevnění bylo pozdně gotické. V 1. polovině 19. století byly hradby ještě téměř kompletní, ale dnes jsou z nich patrné už jen zbytky.
Náchod také trpěl velice častými požáry. Roku 1452 a 1554 vyhořelo dolní předměstí, roku 1570 kostel, radnice a část náměstí. V roce 1630 zachvátil požár špitál, roku 1657 domy na náměstí a roku 1664 byla zkáza "dovršena" největším požárem, při kterém vyhořelo 121 domů. O četných požárech víme také v 18. a 19. století - roku 1713, 1725, 1751 - 1754, 1784, 1837 a 1859.
Náchod má také historii spojenou se židovskými obyvateli. Z konce 15. století pocházelo Židovské ghetto, které se ovšem nedochovalo. Židovská synagoga byla původně dřevěná. Nová byla vystavěna roku 1596, další roku 1660 a poslední v roce 1777. Roku 1920 byla obnovena. Podle jednoho z pramenů však byla zbořena, pravděpodobně za války. Koncem 15. století byl také založen židovský hřbitov. Ten byl roku 1943 zcela zničen nasicty. Dnes se na jeho místě nachází park s pamětní deskou.
Na náměstí se nachází jednolodní kostel sv. Vavřince. Byl původně gotický, založený na počátku 14. století. Roku 1441 vyhořel a v roce 1570 byl přestavěn. Podruhé vyhořel roku 1663. Byly sneseny věže a po další dvě staletí se upravovalo a opravovalo. Roku 1939 proběhla rozsáhlá rekonstrukce.
Jižně od náměstí stojí další jednolodní kostel sv. Michala. Byl vystavěn v barokním slohu v letech 1709 - 1716. Roku 1781 byl zrušen a obnoven až roku 1875.
Severně od města, na Plhově, najdeme kapli Zvěstování P. Marie. Její osud je prakticky totožný s osudem kostela sv. Michala. Tato kaple je barokní a pochází z let 1717 - 1718. Roku 1787 byla zrušena a obnovena byla roku 1834.