Nymburk

Město Nymburk leží 50 km východně od Prahy. Bylo založeno v polovině 13. století českým králem Přemyslem Otakarem II. Díky své strategické poloze na řece Labi se záhy stalo jedním z nejvýznamnějších královských měst.
Život bohatého a výstavného města přervala až třicetiletá válka. Z této rány se město vzpamatovávalo prakticky do doby, kdy byla v roce 1870 do města zavedena železnice. Dnes je Nymburk důležitým obchodním a kulturním centrem historického regionu na středním Labi.
K nejcennějším památkám města patří zbytky cihlových hradeb z konce 13. století a dvojité vodní opevnění kolem celého historického jádra. Hradby a vodní příkopy jsou zbytkem středověkého opevnění, které tvořil dvojitý vodní příkop a dvojitý pás hradeb. Vnitřní cihlová hradba měla původně asi 50 věží, 4 brány a fortnu. Z opevnění se dochovaly oba vodní příkopy, část vnitřní hradby v Hradební ulici a část hradeb, upravená podle návrhu architekta A. Lablera v letech 1908 - 1909. Vnější opuková hradba, která stála na severní a západní straně města, se nedochovala.
Unikátem města je celý půdorys historického jádra, který zůstal dodnes ve své středověké podobě. Významnou dominantou je gotický cihlový chrám sv. Jiljí z roku 1280. Z doby renesance se dochovala městská radnice postavená roku 1526, několik měšťanských domů. Z roku 1597 se dochovala významná technická památka - vodárna, tzv. Turecká věž. V městě máme možnost prohlédnout si Vlastivědné muzeum se třemi stálými expozicemi. Jednou z nich je Městská expozice Bohumila Hrabala, který se ve městě narodil. Další expozice je Nymburk v proměnách věků a Z dějin železnice.
Také okolí města poskytuje rekreační možnosti, např. návštěvu zámku v Lysé nad Labem nebo lázeňského města Poděbrady.
Město Nymburk má ideální dopravní napojení. Protínají ho důležité železniční trati a je zde zastávka všech rachlíků. Městem prochází důležitá silnice z Kolína na Děčín a nájezd na dálnici z Prahy do Hradce Králové je od města vzdálen 10 kilometrů. Řeka Labe umožňuje nákladní i osobní lodní dopravu.