Jiné památky

O kategorii "jiných památek" můžeme říci, že se zde nachází historicky, kulturně či turisticky zajímavá místa, která není možné zařadit do jiné kategorie. Zařazujeme sem:

  • Lidskou rukou opracované přírodní útvary (Braunův Betlém)
  • Skanzeny - jak samostatně stojící stavby (Kotulova dřevěnka), tak rozsáhlé plochy historických staveb často svezených z dalekého okolí (Hlinsko, Veselý Kopec)
  • Samoty - jednotlivé horské chaty (Barborka, Švýcárna)
  • Malé osady - významné především pro turismus (Ovčárna, Visalaje)
  • Samostatně stojící historické stavby jinam nezařaditelné (Valdštejnská lodžie)