Města a obce

Do této kategorie řadíme obytná sídla bez ohledu na počet obyvatel či označení, vyjma takzvaných samot či malých osad. Najdeme zde jak vsi a vesnice, tak městečka, městyse, města - a pochopitelně především města okresní a i ta největší, krajská.