Trojanovice

Horská obec Trojanovice leží na úpatí několika slavných hor Beskyd – Noříčí hory, Radhoště a Velkého Javorníku. Díky této poloze je vynikajícím výchozím místem na túry po okolí.
Oblast dnešní obce Trojanovice byla využívána nedlouho po založení Frenštátu pod Radhoštěm jako paseky. Stalo se tak někdy po roce 1300.
Po roce 1600 se objevují první zprávy o zdejších pastvinách. V literatuře je uveden počet pasek – tehdy jich zde bylo 36. Majitelé pozemků museli platit daně městu i biskupským úředníkům, proto se snažili vymanit se z vlivu města.
V 18. století se zde nacházelo již 200 pasek. Pasekáři tak dlouho usilovali o vytvoření samostatné obce, až došlo roku 1748 k jejich odtržení od města Frenštátu pod Radhoštěm. Vznikla obecní samospráva a v čele obce stál fojt Václav Košárek. Dne 30. srpna 1754 sepsal olomoucký biskup a kardinál Ferdinand Julius Troyer listinu, ve které zdůvodnil zřízení této obce jako odměnu pasekářům za jejich namáhavou práci. Tato německá listina je považována za zakládací. Uvádí se, že obec měla rozlohu 35,6 kilometru čtverečních a dvě třetiny z této plochy jsou pokryty lesem. Již v té době měla obec čtyři části – Bystré, Lomná, Pod Javorníkem a Pod Radhoštěm.
Po roce 1850 začali z Trojanovic odcházet obyvatelé do zahraničí, největší počet, téměř 500 obyvatel, odešel do Texasu ve Spojených státech amerických. Roku 1898 byla na Radhošti v katastru Trojanovic postavena kaple sv. Cyrila a Metoděje, o jejíž údržbu se stará Matice Radhošťská se sídlem v Trojanovicích. Roku 1940 byla uvedena do provozu lanová dráha z Ráztoky na Pustevny. Byla první lanovkou tohoto druhu ve světě.
Nejstarší památkou obce je malá kaplička na Bystrém. Pochází z doby, kdy byla na Bystrém založena hamernická osada, tedy ze začátku 18. století.
Druhá kaplička stojí nedaleko hotelu U Kociána. Byla postavena roku 1901 hostinským Kociánem. Je v ní umístěna replika zvonu, který patřil poslednímu poustevníkovi na Pustevnách. Jeho originál pocházel z roku 1738.
Na místě dnešního Památníku stála chalupa z roku 1757. V ní se roku 1866 narodil sochař Jan Knebl. Roku 1906 se zde narodil také spisovatel Bohumír Strnadel-Četyna, v roce 1910 malíř Antonín Strnadel a roku 1912 spisovatel Josef Strnadel. Památník bratří Strnadlů a Jana Knebla byl postaven v letech 1985 – 1989 podle návrhu Aleše Krkošky. V interiérech se nachází expozice o historii Trojanovic a zdejším životě, k vidění je i ženský a mužský kroj. Jsou zde také dvě sochařská díla od Jana Knebla a valašský betlém od Josefa Knězeka z roku 1930.
Stále více návštěvníků vyhledává adrenalinové sporty a za tímto účelem byl v červenci 2005 v Ráztoce otevřen horský lanový park Tarzanie. Nachází se u spodní stanice lanové dráhy na Pustevny na soutoku říčky Lomná a Malá Ráztoka. Překážky jsou umístěny ve výšce až 12 metrů a trasy jsou doplněny také o sjezdy na laně. Nejdelší trasa měří 441 metrů.