Jablonec nad Jizerou

Jablonec nad Jizerou je město v údolí řeky Jizery v západní části Krkonoš vzdálené jen několik kilometrů od Rokytnice nad Jizerou.
Poprvé je v písemných pramenech připomínáno již ve 14. století, v roce 1398. Některé prameny uvádějí dokonce rok 1352.
Tehdy byl Jablonec farní vesnicí, ve které v předhusitské době cisterciácké opatství. Do konce 15 století náležel Jablonec k panství Jilemnice. Pro rozlišení od blízkého Jablonce nad Nisou (Německého Jablonce) byl nazýván také Jabloneček nebo Český Jablonec.
Jablonec se však nemůže pochlubit cennými památkami. K významným stavbám patří vlastně „jen“ barokní kostel se znaky Harrachů a Ditrichstejnů z konce 18. století a dále také empírová fara z 19. století. Zachovalo se zde i několik ukázek typické krkonošské lidové architektury.
O povýšení vesnice na městys rozhodl císař František Josef I. 14. února 1896 a příslušné privilegium nese datum 7. července 1896. Jablonci byl tehdy udělen i nový znak, jehož symbolika zahrnuje jak jméno lokality, tak její dominantu – kostel svatého Prokopa.
V roce 1916 zažádalo městské zastupitelstvo o rozšíření názvu obce. Od tohoto roku se také užívá celý název Jablonec nad Jizerou. Až v roce 1971 byl až dosud městys Jablonec nad Jizerou povýšen na město Jablonec nad Jizerou.
V současné době je Jablonec jedním z mnoha center zimní i letní rekreace v České republice. Na svazích Kamenných vrchů se nachází několik lyžařských vleků a sjezdovek.