Modrava

Dnešní obec Modrava vznikla ze tří původních osad – Filipovy Hutě, Modravy a Vchynice-Tetova.
Obec Modrava vznikla jako rybářská osada. První písemná zmínka o Modravě pochází z roku 1614. V písemnostech tehdejší doby se uvádí pronájem zarybněného Modravského potoka. Roku 1617 bylo královským majestátem umožněna volná pastva soumarům, kteří by nedošli v ten den po obchodní stezce až do Kašperských Hor.
Od roku 1757 se začala obec rozvíjet jako rybářská a lovecká osada. Roku 1785 byla založena sklářská osada Filipova Huť, která se později stala součástí Modravy. Roku 1792 byla založena obec Vchynice-Tetov. Její součástí byla také skelná huť. Také tato obec se časem stala součástí Modravy. Po roce 1799 koupil kníže Schwarzenberg od hraběte Kinského území Prášilského panství. Začal využívat dřevo ze zdejších rozsáhlých lesů.
V letech 1799 – 1801 byl vybudován Vchynicko-Tetovský plavební kanál. Začíná 2 kilometry od Modravy pod bývalou osadou Vchynice-Tetov a jeho délka je 14,4 kilometru.
Roku 1924 byla postavena historická chata Klubu českých turistů. Jejím architektem byl Bohuslav Fuchs a dostala pojmenování Klostermannova chata. Roku 1934 byla dostavěna česká obecní a mateřská škola. Od roku 1999 je budova bývalé školy využívána jako hotel Modrava.
Modrava se v posledních letech stala centrem šumavské turistiky. Je výborným výchozím místem na pěší výlety k prameni Vltavy, na Poledník nebo k Tříjezerní slati. V blízkosti se také nachází naučná stezka Vchynicko-Tetovský plavební kanál a Proměna horské smrčiny na Březníku. V letních měsících zde nepřijdou zkrátka ani cyklisté, pro které jsou připraveny kilometry značených tras. V zimní sezoně je možné využít upravovaných běžeckých tratí, nebo využít ke sjezdovému lyžování některý z blízkých lyžařských areálů.
K památkám Modravy patří Bienertova pila na rezonanční dříví. Nepřehlédnutelná je také hrazená budova, která v minulosti sloužila jako lovecký zámeček knížete Schwarzenberga.
František Bienert založil v Modravě u Roklanského potoka pilu na rezonanční dříví. Toku 1832 získal císařské privilegium pro výhradní výrobu ozvučného dřeva. Do současnosti se z původní pily dochovala pouze budova pro ukládání a sušení vyrobeného materiálu.
Klostermannova chata byla postavena roku 1924 pod patronátem Klubu českých turistů. Chata měla 28 pokojů s 57 lůžky a také 2 noclehárny s 22 lůžky. Za 2. světové války sloužila jako velitelství Vermachtu a po skončení války jako sídlo pohraniční stráže. Poté chata sloužila jako rekreační zařízení Škoda Plzeň a od roku 2000 má nového majitele a slouží opět jako rekreační zařízení.
V blízkosti Modravy se nachází Vchynicko-tetovský plavební kanál. Je to nejenom technicky významné dílo, ale také zařízení, které otevřelo pro lesní hospodářství stovky hektarů Šumavských lesů. Kanál byl postaven v letech 1799 – 1801 Josefem Rosenauerem. Jeho délka je 14,4 kilometru a výškový rozdíl 190 metrů. Koryto je místy široké až 5 metrů a zčásti je vyzděné. Tato spojnice Vydry a Křemelné obcházela nesplavný úsek Vydry pod Antýglem. Začátek kanálu je na Vydře pod bývalým Tetovem. Velmi důležitý byl kanál po lesní kalamitě koncem 18. století, kdy bylo nutné vyčistit les od tisíců padlých stromů. Ještě počátkem 20. století sloužil kanál svému účelu. Dodnes se na několika místech dochovaly původní klenuté kamenné mosty a na mnoha místech zbytky vyzděného koryta.