Praha

Do této kategorie, která je svým názvem již dosti výstižná, jsou zařazeny rozličné památky nacházející se na území našeho hlavního města. Jedná se tedy nejen o stavby světoznámé (Pražský hrad, Karlův most), ale i o ty "menší" (Dům u Kamenného zvonu, Hvězda).

Řadíme sem však také zříceniny nacházející se na území Prahy (Nový Hrad), hrady (Chodovská tvrz) a zámky (Troja). Přiřazujeme sem i památky církevní (Břevnovský klášter, Maiselova synagoga) a muzea (Národní muzeum).