Zbraslav

Již v mladší době kamenné se v místech dnešní Zbraslavi nacházela osada. V době bronzové, tedy v 9. století př. n. l.. se zde nacházel opevněný útvar a mnoho roztroušených obydlí. Mezi rokem 1000 př. n. l a 500 př. n. l. byla postavena na vrchu nazývaném Hradiště opevněná osada čtvercového útvaru. Osada byla ohrazena dřevěnou palisádou a budovy měly kamennou podezdívku. Dodnes se dochovaly zbytky této osady. Ve 2. století př. n. l. si keltští Bójové ve zdejším kraji vybudovali oppidum, což bylo opevněné sídlo městského charakteru. V posledním desetiletí př. n. l. bylo hradiště dobyto a po nějaké době také vypáleno.
První písemná zpráva o Zbraslavi pochází z roku 1115. Tehdy ji kníže Vladislav daroval Kladrubskému klášteru, v jehož vlastnictví Zbraslav zůstala dalších 110 let.
V polovině 13. století získal Zbraslav pražský biskup. Po 10 letech ji předal králi Přemyslu Otakarovi II., který zde postavil lovecký hrádek. Václav II. se rozhodl postavit klášter a k jeho stavbě si vybral dvorec na Zbraslavi. Roku 1296 byl klášter dokončen. Poté bylo požádáno o zařazení kláštera do řádu cisterciáků. Ihned po korunovaci Václava II. byla navíc započata stavba gotického mariánského chrámu. Ten byl 100 metrů dlouhý a velmi bohatě zdobený.
Další stavba kláštera byla zastavena. Zdejší kraj byl navíc roku 1308 vypleněn Bavory a o dva roky později Míšňany. Stavbu dokončila až Eliška Přemyslovna, která klášter předala cisterciákům a také na Zbraslavi v roce 1330 zemřela. Nástup Karla IV. na trůn přinesl rozvoj politického, ekonomického i kulturního poslání kláštera.
Husitské války přinesly na Zbraslav zkázu. V roce 1499 zde byla založena druhá nejstarší papírna v Čechách.
Až do 16. století na Zbraslavi žilo několik mnichů v troskách původních budov.
Roku 1611 se zdejším krajem přehnala pasovská vojska, o rok později to byla vojska uherská a v roce 1618 české stavy. Roku 1634 se zde usadil Banner a dal město zapálit. Poté byla proti němu poslána císařská vojska. Roku 1645 se tudy přehnala císařská vojska vedená generálem Götzem. Vojska kraj neuvěřitelně zpustošila. Až v letech 1650 – 1654 byla opravena a rozšířena kaple do podoby současného děkanského kostela sv. Jakuba. Později byla zahájena stavba nynějšího konventu.
Již roku 1785 však byl klášter zrušen a budova konventu byla přestavěna na rafinérii cukru. Již o dva roky později byla zahájena výroba.
V roce 1802 však byla továrna uzavřena a v budovách poté bylo skladováno obilí. Roku 1812 však byla výroba cukru obnovena. V roce 1825 koupil panství bavorský šlechtic Bedřich Kraft Oettingen Wallerstein. Po roce 1875 získal i zdevastované budovy konventu.
Roku 1910 panství koupil Cyril Bartoň. Poté byl zničený klášter rekonstruován a byly zde umístěny orientální sbírky Národní galerie v Praze. Od roku 1974 je Zbraslav součástí Prahy. Roku 1991 byly v kostele sv. Jakuby uloženy ostatky posledních Přemyslovců.