Praha

po r. 870 založení Pražského hradu
po r. 926 založena rotunda sv. Víta na Pražském hradě
10. stol. na protilehlém břehu Vltavy založen hrad Vyšehrad
965 první svědectví kupce Ibrahima Ibn Jakuba o Praze
973 založení biskupství
1085 Praha královským městem - sídlo prvního českého krále Vratislava I.
1172 dokončena stavba druhého kamenného mostu ve střední Evropě - Juditina mostu
po r. 1230 vznik Starého Města
1257 založení Malé Strany
1310 - 1346 Jan Lucemburský českým králem
kolem 1320 vznik Hradčan
1338 založení Staroměstské radnice - roste význam města
1344 pražské biskupství povýšeno na arcibiskupství a zahájena stavba katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha (dokončena r. 1929)
1346 - 1378 epocha Karla IV. - Praha hlavním městem Českého království a říše římské
1348 založení Nového Města a první univerzity ve střední Evropě - Karlova univerzita
1419 - 1437 pokusy duchovenstva o reformu církve vyústily v husitské revoluční hnutí (Jan Hus - reformní kazatel, mučedník)
1526 nástup habsburské dynastie na český trůn (do r. 1918)
1583 - 1611 Rudolf II českým králem. Praha sídlem císaře, ohniskem společenského a kulturního života
1618 - 1620 české stavovské povstání proti Habsburkům poraženo; nastává úpadek českého jazyka a národního vědomí
1784 spojení čtyř dosud samostatných pražských měst (Hradčany, Malá Strana, Staré Město, Nové Město)
1784 - 1848 doba obrození českého národa, počátky průmyslové revoluce, vznik českých institucí
1918 vyhlášení samostatnosti Československa, Praha hlavním městem nového státu
1939 - 1945 okupace nacistickým Německem
1945 Pražské postání, osvobození Prahy sovětskou armádou
1948 po únorovém puči nástup KSČ k moci
1968 Pražské jaro - pokus o socialismus s lidskou tváří, intervence pěti států Varšavské smlouvy
1989 tzv. Sametová revoluce, vytvoření vlády národního porozumění
1990 svobodné volby
1993, 1. leden, rozdělení federace, vznik samostatné České republiky