Technické a válečné památky

Mezi technické památky řadíme významné stavby, které mají často historickou hodnotu. Může se jednat o drobné památky (Třebechovický betlém), ale stejně tak o průmyslové stavby, mosty (Žampašský), důlní díla (Štola sv. Josefa nebo Zlatorudné mlýny Zlaté Hory) či železniční tratě (Úzkokolejka Třemešná-Osoblaha).

V kategorii památek válečných pak najdeme dochované stavby z období válek - především pohraniční pevnosti (Dobrošov) nebo samostatně stojící sruby (MO-S 19 Alej). Řadíme sem však i válkou poznamenaná místa (Lidice), koncentrační tábory (Terezín) či věznice. Součístí kategorie jsou i stavby vystavěné až následně, často na památku padlým (Mohyla míru - Slavkov u Brna).