Velké Losiny

Velké Losiny jsou malebné městečko, které se již v dávné minulosti proslavilo ruční výrobou papíru. Zdejší papírna byla založena koncem 16. století. Jan mladší ze Žerotína nechal manufakturu postavit v místě bývalého mlýna obilí. První zpráva o její činnosti pochází z roku 1596. Z tohoto roku totiž pochází nejstatší známá průsvitka v podobě žerotínského erbu. První archivní zmínkou o papírně je totiž jakási smlouva z 25. března 1596.
Již roku 1603 prodal Jan papírnu Ondřeji Klugovi. Papírnických mistrů se zde vystřídala celá řada, některým z nich se zde příliš nedařilo. V 17. století však papírna zásobovala papírem a lepenkou celé blízké okolí. Poslední čtvrtina 17. století přinesla čarodějnické procesy, jejichž obětí se roku 1680 stala také manželka zdejšího papírníka Barbora Göttlicherová.
V roce 1729 pořídili Žerotínové do papírny holandr k přípravě papíroviny, který byl v té době jediný na území Moravy. Příslušníci tohoto rodu pomáhali papírníkům, kteří zde byli v nájmu, modernizovat výrobu. Ve tvrdé konkurenci především blízké papírny v Šumperku se však zdejší papírně nepodařilo prosadit. Roku 1778 proto Jan Ludvík ze Žerotína prodal papírnu mistru Matyáši Wernerovi mladšímu. Ten ji po dlouhé době dokázal proslavit. Koncem 18. století proběhla rozsáhlá přestavba budov, které získaly pozdně barokní a klasicistní podobu. Součástí přestaveb byla také šindelová mansardová střecha.
Polovina 19. století přinesla rozvoj průmyslové výroby a výrobní a odbytovou krizi do papírenských manufaktur. Mnoho z nich zaniklo, papírnu ve Velkých Losinách zachránil Anton Schmidt starší, jehož rodina ji koupila v roce 1855. V 80. letech 19. století byly objeveny vynikající filtrační vlastnosti zdejšího papíru, který byl poté často využíván v laboratořích, lékárnách a chemickém průmyslu.
Roku 1913 byla v papírně uvedena do provozu vodní elektrárna. 20. století přineslo také oblibu tradičních ručních papírů, díky čemuž se podařilo papírnu ve Velkých Losinách udržet. Roku 1949 byla papírna začleněna do kombinátu Olšanské papírny národní podnik. Od poloviny 70. let 20. století procházela papírna mnoha rekonstrukcemi. Roku 1987 se její součástí stalo Muzeum papíru. To seznamuje především s historií výroby papíru od prvopočátků až do současnosti.
V roce 2001 byl areál této unikátní technické památky prohlášen vládou České republiky za národní kulturní památku.
Při prohlídce se návštěvníci seznámí s předchůdci papíru, počátky výroby papíru v jihovýchodní Asii i s japonskou výrobní technikou. Poodhalí také evropskou výrobní techniku včetně používaných surovin, nástrojů a zařízení. Součástí expozice je také historie velkolosinské papírny, počátky manufakturní výroby v českých zemích i seznámení se s čarodějnickými inkvizičními procesy. Návštěvníci budou také seznámeni s modelem prvního papírenského stroje z roku 1799 a počátky průmyslové výroby papíru na našem území. Součástí prohlídky je také videoprojekce s odborným komentářem a návštěva provozu výroby ručního papíru. Při prohlídce holandrovy a čerpacích kádí lze spatřit zpracování vstupních surovin a přípravu papíroviny včetně výroby jednotlivých archů papíru. Následuje prohlídka klížírny a hlazení listů papíru dvouválcovým kalandrem. Součástí objektu je také prodejna zdejších výrobků.