K-S 5 U Potoka

V letech 1935 – 1938 byly na hranicích naší republiky stavěny objekty pohraničního opevnění. Jednalo se o obranný systém proti Německu. Objekty byly stavěné v liniích a při stavbě se využívalo především terénních nerovností našeho hornatého pohoří. Základ linie tvořily těžké objekty, které byly někdy sdruženy skupin. Tyto objekty byly doplněny o mnoho lehkých objektů. Mezi těžkými objekty se navíc nacházely linie protitankových a protipěchotních překážek.
Pěchotní srub K-S 5 s krycím názvem „U Potoka“ byl postaven roku 1936 firmou Dr. Skorkovský asi 4 kilometry severně od Králík u obce Dolní Morava. Byl postaven na vyvýšenině ve výšce obtékané potokem 608 metrů. Je tedy součástí linie Králíky úseku Červený Potok, která zahrnuje 8 samostatných pěchotních srubů K-S 2 až K-S 9. Firma měla na stavbu 250 dní, přičemž samotná betonáž trvala pouze 6 dní. Betonovalo se nepřetržitě, aby v betonu nevznikaly spáry snižující jeho pevnost. Při betonáži bylo uloženo 1.756 kubíků železobetonu. Objekt byl vybetonován jako oboustranný a na podzim roku 1937 byl osazen třemi pancéřovými zvony o síle stěn 20 centimetrů a hmotnosti cca 20 tun.
Srub K-S 5 byl silně vyzbrojený objekt II. třídy odolnosti. Jeho čelní stěna byla silná 2,25 metru, týlové stěny 1 metr a strop měl tloušťku 2 metry. Jeho hlavní výzbroj směrem k objektu K-S 4 „U Cesty“ tvořily tři těžké kulomety a protitankový kanón. Směrem ke K-S 6 „U Kapličky“ byly použity tři těžké kulomety a další protitankový kanón. V prostředním pancéřovém zvonu nenacházel sedmý těžký kulomet. Do týlu navíc mířily čtyři lehké kulomety a v levém a pravém zvonu další dva. Posádka objektu měla čítat celkem 38 mužů z elitních hraničářských útvarů československé armády. Objekt byl již v bojeschopném stavu, k jeho úplnému vybavení chybělo jen málo. Sklady byly naplněny dostatkem munice i potravin. Již v té době srub disponoval splachovacími záchody, voda byla získávána z 28 metrů hluboké studny. Ventilace byla osazeny filtry pro případ plynového útoku.
V září 1938 již byla oblast víceméně připravena. Pak však byla 29. září 1938 podepsána Mnichovská dohoda a všechny objekty byly vyklizeny bez boje a předány německé armádě. Okamžitě po záboru prováděla Wehrmacht na srubech zkoušky odolnosti, které se K-S 5 vyhnuly. Za okupace pravděpodobně sloužil jako sklad pro armádu.
K velkému poškození objektu došlo až roku 1953, kdy národní podnik Kovošrot získal od Ministerstva obrany povolení k vytržení zvonů. Při jejich odstřelu byl nenapravitelně poškozen téměř celý objekt, obyvatelé v okolí měli popraskané stěny domů a rozbitá okna. V dalších dobách většinu devastace na objektech dokončilo obyvatelstvo, srubu „U Potoka“ se však tyto nájezdy vandalů jako zázrakem vyhnuly. Část příjezdové cesty vedoucí přes pole byla totiž rozorána a objekt pohltila vegetace.
Na jaře roku 1994 vznikl Klub vojenské historie Kralka jehož členové se rozhodli K-S 5 zrekonstruovat. Již od samého počátku byl objekt přístupný veřejnosti, ačkoli byl zdevastovaný a prohlídky byly prováděny za svitu svíček a později plynových lamp. V průběhu mnoha let dobrovolníci provedli rekonstrukci zvonů, opravu omítky včetně boje s mechem a také rozsáhlé vnitřní úpravy včetně muzejních exponátů.