Hrady

Hradem je myšlena stavba pocházející přibližně z 11. - 16. století, často opevněná sloužící ke strážním, obranným či obytným účelům. Podmínkou je, že prošla pouze stavebními úpravami hrad rozšiřujícími a nikoli přestavbou, která byl stavbu změnila na zámek.
V textech rozlišujeme několik typů hradů, které se na našem území vyskytují - jsou to:
  • Hrad přechodného typu - nejstarších hrady, nástupci hradišť, často postavené pouze provizorně. Příklad: Týnec nad Sázavou.
  • Hrad s obvodovou zástavbou - starší, často královské hrady, velmi rozlehlé, opevněné, přičemž součástí obvodového zdiva byly hradní budovy. Příklad: Bezděz, Křivoklát.
  • Hrad bergfritového typu - centrem tohoto hradu je útočná věž nazývaná bergfrit. Příklad: Hasištejn, Kokořín.
  • Hrad kastelového typu - pravidelný menší hrad, jehož součástí byl kastel. Příklad: Týřov.
  • Hrad s plášťovou zdí - hrad bez centrální obranné věže, jeho nejdůležitějším obranným prvkem byla zeď. Příklad: Košumberk.
  • Hrad vodní - kompaktní hrad postavený v rovinatém terénu s obvodovými zdmi obehnanými vodním příkopem. Příklad: Švihov.