Kost

Gotický hrad Kost byl založen v první polovině 14. století asi za Petra z Vartenberka. Leží několik kilometrů od města Jičín na nevysoké skále v údolí Plakánku. Jeho součástí byla velká věž, starý palác, věžovité obytné budovy a kaple, lichoběžníkově soustředěná kola nádvoří a zevní opevnění hradbou vytvářející na severu předdvoří s první bránou. Zvenku bylo dřevěné ohrazení kombinováno s přirozenými skalami.
Po přechodném vlastnění rodem Zajíců z Hasenburku přešel hrad do majetku Šelmberků, kteří zde do roku 1524 vystavěli nový palác, severně při starém a naproti němu při východní stěně přízemní budovu. Téhož roku byl hrad prodán Bieberštejnům, kteří roku 1545 postavili třetí palác za první branou.
V roce 1551 hrad připadá Lobkovicům a vzniká čtvrtá vstupní brána s příkopem, opevnění cesty k této bráně pod velkou věží, pivovar, klenba kaple a sgrafitová omítka na nových stavbách ze 16. století. Za dvouletého držení hradu Albrechtem z Valdštejna byla okolo roku 1632 postavena barokní budova při velké věži, avšak hrad krom věže a kaple tři roky na to vyhořel.
Od roku 1637 měli hrad ve vlastnictví Černínové, za nichž značně zchátral. Byla opravena velká věž, ale jen proto, že se v roce 1686 zřítil starý palác, na jehož místě byla postavena sýpka. Počátkem 18. století bylo upraveno 1. patro Bieberštejnského paláce a provedeno nové zastřešení velké věže. V 19. století bylo zbouráno několik částí hradu v neprospěch původního vzhledu objektu, například roku 1850 byla zbořena dolní brána, kam byla přenesena socha svatého Jana Nepomuckého, v letech 1874 - 75 byl prolomen portál v pozdně gotické budově, zbořeno přízemní křídlo mezi touto budovou a kaplí a strženy pavlače. Dále byla vybourána gotická okna a v romantickém stylu provedena rekonstrukce zřícených zdí starého paláce. Za druhé světové války Bieberštejnský palác vyhořel, ale při rekonstrukci roku 1953 byly objeveny zbytky malovaného dekoru a obnovena malba kaple.
V současnosti se za hradbami hradu nachází věžovité obytné stavení na vnitřním nádvoří, Bieberštejnský palác, Nový Šelmberský palác, Strarý palác, Bílá věž a kaple svaté Anny. Ze všech dosud zachovalých budov hradu je nejstarší kaple, Bílá věž a Starý palác. Všechny tyto tři objekty pochází z konce 14. století a byly vybudovány v gotickém slohu. Z první čtvrtiny 16. století pochází pozdně gotický Nový Šelmberský palác a ve druhé čtvrtině 16. století byl vybudován Bieberštejnský palác.