Litice

V obci ve východních Čechách západně od Žamberka v okrese Ústí nad Orlicí se na vysokém kopci nachází zříceniny mohutného hradu.
Původně zde stál raně, možná pozdně gotický hrad. Z původního hradu Drslaviců nezbylo vůbec nic. V 15. století, pravděpodobně před rokem 1468 byl hrad zcela přestavěn Jiřím z Poděbrad. Rodu tohoto panovníka patřil zcela nový hrad až do roku 1371. V 17. století zpustl.
Po roce 1990 byl majetek v restituci vrácen rodu Parishů.
Hrad sestává z vnějšího opevnění a vnitřního hradu. V severní části zevní hradby za mostem přes příkop se nachází věžovitá brána, která je zvenku zdobená reliéfy proroka, kováře (?), maskami a nápisovou deskou se znaky a letopočtem 1468. Výzdoba brány je pravděpodobně dílem mistra menzy hlavního oltáře v Klášterci nad Orlicí. V této zevní hradní zdi jsou dvě dovnitř otevřené bašty, hranolová a okrouhlá. Při západní straně nalezneme příhrádek, přepažený na cestě k hornímu hradu dalšími dvěma branami.
Vnitřní hrad se nachází na vrcholku kopce. Původně měl obdélníkový půdorys s obytnými křídly na užších stranách - severní a jižní, které spolu s hradbami uzavírají vnitřní pravidelné nádvoří. Při východní straně jsou zbytky úzkého vedlejšího křídla s hranolovou věží, v současnosti upravenou jako rozhledna. Věž je do nádvoří otevřena čtyřmi pozdně gotickými portály, v prvním patře hrotitým, ve druhém patře pravoúhlým s bohatě profilovaným ostěním, ve třetím patře sedlovým a ve čtvrtém pravoúhlým. Uvnitř věže se dochovaly dvě původní pozdně gotické žebrové klenby. Dvoupatrové zachované jižní křídlo má pozdně gotická okna i portály. Okna 2. patra budovy do nádvoří jsou pravoúhlá, portály půlkruhové nebo lomené. Severní obytné křídlo je až na zdi téměř celé zbořeno.