Seeberg - Ostroh

Na přelomu 12. a 13. století byl na vysokém ostrohu nad Slatinným potokem uprostřed vsi Ostroh založen románský hrad. Při stavbě byl použit val a dva příkopy pravěkého hradiště. O románské fázi hradu toho mnoho nevíme.
V 1. polovině 14. století se hrad dočkal výrazné přestavby a získal tak přibližně současnou podobu. Z této podoby hradu je zachována věžovitá brána nad příkopem, část obvodové hradby a zdivo paláce. První zmínka o hradu je až na zástavní listině z roku 1322. Tehdy Chebsko získal Jan Lucemburský do zástavy. V té době patřil s největší pravděpodobností městu Cheb. Z roku 1349 pochází písemná zmínka o tom, že Ostroh náležel Chebu.
V roce 1434 daroval císař Zikmund Ostroh svému kancléři Kašparu Šlikovi. Roku 1461 Šlikové prodali hrad Seeberg Junkerům. V letech 1484 – 1497 však hrad opět drželi Šlikové. V roce 1497 koupili Seeberg bratři Konrád a Jošt z Neubergu. Oba bratři museli své panství bránit před nájezdy Jorga Zedwitze.
Roku 1519 se obra bratři s Hortem usmířili. Roku 1582 prodal Konrádův vnuk Jan Albrecht panství Jiřímu Wolfovi z Brandu. Během 16. století byly provedeny další výrazné stavební zásahy. Hrad byl tehdy rozdělen na dnešní dvě části.
Jiřího potomci drželi hrad až do roku 1635. V tomto roce ho koupil Vít Dětřich ze Steinheimu. Za něj byl roku 1648 hrad obsazen a zapálen švédskými vojsky generála Königsmarka. Poté byl hrad opravován, ale tato obnova hradu již jeho podobu nezměnila. V roce 1657 padl nově opravený hrad jako odúmrť na korunu. V letech 1664 – 1703 drželi hrad Nosticové.
Po rodu Nosticů získali hrad Gepardové. Poté hrad odkoupilo město Cheb. Město udržovalo hrad ve velmi dobrém stavu.
V letech 1905 – 1915 přistoupil Cheb k obnově hradu, který byl tehdy změněn na výletní restauraci. Opravy prováděl J. Pröckel. V této době byly na vnější a vnitřní brány zavěšeny znaky majitelů hradu. Po roce 1945 hrad zůstal v majetku města, ale jeho údržba byla z nedostatku finančních prostředků zanedbávána. V polovině 70. let byla zahájena obnova celého areálu. V jeho majetku Chebu zůstal hrad až do roku 1986. V současnosti je uživatelem Městské muzeum Františkovy Lázně, které také dokončilo opravy areálu.
Areál hradu je tvořen dvěma částmi – předním a zadním hradem. Obě části odděluje hluboký příkop s mostem.
V interiérech hradu se nachází rytířský sál a pro středověké hrady typická černá kuchyně. V té nechybí ani dobové vybavení. Zajímavostí je možnost vstupu do sklepních prostor hradu. V interiérech se dále nachází expozice barokního a rokokového intarzovaného nábytku, dějiny vývoje interiérů a měšťanského nábytku z 19. století – empír, biedermeier, druhé rokoko, novorenesance, novogotika, chippendale a také dějiny karlovarského porcelánu. V hradní stodole je umístěna národopisná expozice života venkovského lidu na Chebsku v 19. století, která je doplněna dobovým nábytkem a nástroji.
Před samotným hradem jsou soustředěny lidové stavby z blízkého okolí.