Zahraničí - Amerika Jižní

Do této kategorie řadím významná místa nacházející se za hranicemi naši republiky, v Jižní Americe. Kategorie zahrnuje rozličná místa - města, více i méně významné památky... Stejně jako ve všech ostatních kategoriích jde o místa, která jsem osobně navštívila.