Uruguay - Colonia del Sacramento

Colonia del Sacramento, často jen Colonia, dříve portugalsky také Colónia do Sacramento, je město ležící na jihovýchodě Uruguaye na severním břehu řeky Río de la Plata. Na opačném břehu leží argentinské hlavní město Buenos Aires. Colonia je hlavním městem departmentu Colonia a má téměř 30.000 obyvatel.

Město Colónia do Sacramento založil Portugalec Manuel Lobo, guvernér Rio de Janeira roku 1680 a je nejstarším městem dnešní Uruguaye. Ještě v témže roce ho však převzal José de Garro, jeden ze Španělů, kteří se usadili v Buenos Aires na protějším břehu řeky Río de la Plata. Roku 1681 získalo Portugalsko na základě takzvané Prozatímní lisabonské smlouvy Colonii zpět. V 17. století zde byl postaven klášter sv. Františka.

Počátek 18. století přinesl válku o španělské dědictví. Španělé roku 1705 po pět měsíců obléhali Colonii a nakonec se jí nakonec zmocnili. Na základě Utrechtského míru podepsaného roku 1713 se však město vrátilo zpět do rukou Portugalcům. Za Španělsko-portugalské války v letech 1735 – 1737 podnikli Španělé další útok, který se však nezdařil. V důsledku různých smluv, například Madridské smlouvy podepsané roku 1750, se majitelé města měnili. Roku 1762 podnikl Don Pedro Antonio de Cevallos, guvernér Buenos Aires, první vojenskou akci a získal Colonii do španělských rukou. Na základě Pařížské smlouvy podepsané 10. února 1763 připadla Colonia Portugalsku. V letech 1776 – 1777 proběhla další Španělsko-portugalská válka a druhý útok Dona Pedra Antonia de Cevallos, po němž Colonia v roce 1777 opět připadla Španělsku.

V roce 1808 zde byla postavena kamenná bazilika Nejsvětější Svátosti. Dne 10. ledna 1809 začala být Colonia označována jako „villa“, tedy město. Roku 1811 proběhla vzpoura vedená Josém Gervasiem Artigasem a Colonia se dostala pod správu aliance Liga de los Pueblos Libres, zkráceně jen Liga Federal. Po portugalském dobytí Banda Oriental, což byla oblast dnešní Uruguaye, se roku 1817 Colonia dostala do rukou Portugalcům. Po vyhlášení Brazilské deklarace nezávislosti roku 1822 pak připadla Brazílii. Uruguay vyhlásila 25. srpna 1825 nezávislost, kterou ale Brazílie neuznala. Stalo se tak až roku 1828 po argentinsko-brazilské válce a podepsání mírové smlouvy mezi Argentinou a Brazílií v Montevideu. Po získání nezávislosti se Colonia začala rozrůstat podél severního a východního pobřeží.

V roce 1995 byla Colonia del Sacramento zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Historické centrum zvané Barrio Histórico je obehnáno pozůstatky hradeb a jsou zde stále patrné původní bastiony – ve směru hodinových ručiček od jihovýchodu je to Bastión de San Miguel, Bastión de San Pedro, Bastión de Santa Rita a Bastión del Carmen. Na východním konci historické oblasti se nachází Porton de Campo, pozůstatky městských hradeb s městskou bránou a dřevěným padacím mostem. Za bránou již je centrální náměstí Plaza Mayor a křivolaké dlážděné ulice v jeho okolí. Centrum je ukázkou portugalské a španělské koloniální architektury.

Na jihozápadním konci náměstí Plaza Mayor se nachází zříceniny kláštera Sv. Františka a maják, který slouží jako rozhledna. Za dobré viditelnosti jsou z něj vidět i mrakodrapy Buenos Aires stojící na druhém břehu řeky Río de la Plata.

Severně od Plaza Mayor se nachází Basílica del Santísimo Sacramento, tedy bazilika Nejsvětější Svátosti, kterou zde postavili Portugalci roku 1808. Najdeme zde také Casa del Virrey, což je dům místokrále, který byl zrekonstruován z původních ruin.

Ve městě najdeme mnoho muzeí. Jako jedno z nich slouží starý portugalský dům Casa de Nacerello, který byl postaven v 18. století a je představitelem tehdejší architektury. Další je Casa del Almirante Brown, který byl do současné podoby přestavěn Španěly roku 1835 a ve kterém dnes sídlí městské muzeum s exponáty mapujícími historii města. Jsou tu také portugalské a španělské muzeum, ve kterých je k vidění oblečení, šperky, mapy a další exponáty.

Na severu historického centra je přístav Puerto Viejo, u kterého se nachází námořní muzeum. Je v něm k vidění vrak německého válečného křižníku Graf Spee, který byl v zálivu La Plata potopen na začátku druhé světové války, při bitvě mezi německým a spojeneckým námořnictvem 13. prosince 1939.

Severně od historického centra se táhne záliv s dlouhou pláží na jejímž konci, asi 4 kilometry od centra, se nachází Real de San Carlos, což je stará býčí aréna. V současné době není využívána.

Další fotky