Peru - Qenqo

Qenqo (jinak také Q'enqo, Q'enko, Q´inqu, Qenko, Quenco, Kenko, Ccenco) je archeologické naleziště nacházející se v Peru v regionu Cuzco v takzvaném Svatém údolí, asi 5 kilometrů severovýchodně od města Cusco. leží na kopci nazývaném Socorro a zaujímá plochu asi 3500 metrů čtverečních.

Jméno kečuánsky znamená „cik-cak“, „klikatý“, zjednodušeně „bludiště“ či „labyrint“. Jde o jedno z největších inckých svatých míst v regionu Cusco.

Areál zřejmě vznikl ještě před příchodem Inků, ale za incké říše byl hojně využíván je považován za unikátní dílo incké kultury. Španělé po svém příchodu do oblasti označili Qenqo za amfiteátr. Qenqo bylo peruánským Národním kulturním institutem prohlášeno kulturním dědictvím.

Účel stavby dodnes není zcela zřejmý. Mohlo se jednat o chrám, obětiště či hrobku.

V areálu se nachází mnoho tunelů, komor a kamenných monolitů, dominantní jsou dva velké svisle stojící monolity sloužící jako Intiwatana, která měla „k sobě vázat slunce“. Zřejmě šlo o astronomickou observatoř sloužící ke stanovování ročních období, slunovratů či rovnodennosti.

Nedaleko těchto monolitů se nachází jakési kamenné potrubí, které sloužilo k odvodu nějaké kapaliny, jeho účel však zůstává nejasný. Mohlo jít o svěcenou vodu, nápoj chicha nebo krev obětovaných zvířat a lidí. Jedna z teorií využití Qenqa hovoří o obětování bytostí nebeským bohům.

Kanál ústí do komory obětí, která je vytesaná v jedné velké skále. Nachází se v ní rituální obětní stůl, který mohl sloužit například pro konzervaci a mumifikaci v rámci příprav na posmrtný život.

Součástí areálu je také jakýsi půlkruhový amfiteátr o průměru 55 metrů lemovaný devatenácti výklenky. V dobách inků se zde zřejmě konaly veřejné obřady. Dle jedné z teorií šlo o základ velké zdi. Ve výklencích měly být umístěny sochy bohů.

V prostroru jižně od hlavních staveb se nachází velké množství dalších různě opracovaných skalních útvarů.

Další fotky