Peru - Cuzco

Cuzco je město ležící na jihu Peru v pohoří Andy v nadmořské výšce 3.399 metrů nad mořem. Má asi 400.000 obyvatel. Občas se nazývá také Cusco, nicméně pravopis se „z“ odpovídá výslovnosti ze 16. století, výslovnosti současné i českým Pravidlům českého pravopisu. Kečuánský název města je Qusqo nebo Qusqu.

Cuzco je nejdéle trvale osídleným městem v Peru i celé jižní Americe. V letech 900 – 1200 obývali území dnešního města Killkové. Okolo roku 1100 byl nad městem postaven opevněný komplex Saksaywaman, nazývaný také Saqsaywaman, Saksawaman, Sasaywaman, Sasawaman, Saksaq Waman, česky často Sacsayhuamán.

Ve 13. století přišli do oblasti Inkové a Cuzco se stalo hlavním městem incké říše. Inkové věřili, že město představuje tělo posvátné pumy a komplex Saksaywaman její hlavu, takže pevnost obsadili a rozšířili.

Není známo, kdy a jak bylo Cuzco postaveno, ale podle incké legendy ho postavil Sapa Inca Pachacuti asi v polovině 15. století.

Po smrti jedenáctého inky Huayna Capaca, kečuánsky Wayna Qhapaqa, byla incká říše rozdělena a Cuzco připadlo do oblasti Huáscar. V dubnu 1532 bylo Cuzco obsazeno Atahualpou a 15. listopadu 1533 ho obsadili Španělé vedení Franciscem Pizarrem. Manco Inca Yupanqui, syn Huayna Capacy známý spíše jako Manco Capac II. se roku 1536 pokusil získat Cuzco zpět do rukou Inků. Za opěrný bod mu sloužila pevnost Saksaywaman. Španělští dobyvatelé město vyplenili a pobořili incké stavby, paláce i chrámy. Zbytky stěn využili jako základy pro výstavbu nového města. Roku 1550 postavili katedrálu a postupně také mnoho klášterů a kostelů, mezi nimi třeba roku 1571 kostel La Compañía de Jesús, arcibiskupství i univerzitu. Během španělské kolonizace a následných bojů zemřelo mnoho bojovníků i obyvatel města na neštovice.

V roce 1650 bylo město postiženo silným zemětřesením, při kterém bylo zničeno a poškozeno mnoho staveb. Postupně docházelo k obnově města. Roku 1651 byl dokončen františkánský kostel, v roce 1659 byl odlit zvon La María Angola, který byl umístěn do věže katedrály. Roku 1668 byla dokončena oprava zemětřesením poškozeného kostela La Compañía de Jesús.

Roku 1821 končila peránská válka za nezávislost a Cuzco se stalo hlavním městem jednoho z departmentů nově vzniklého státu.

Cuzco bylo roku 1911 výchozím místem expedice Hirama Binghama, při které byly objeveny ruiny Machu Picchu. V roce 1941 postihlo Cuzco zemětřesní, ale to nejničivější přišlo 21. května 1950. Zničilo víc jak třetinu budov a vážně poškodilo i kostel Santo Domingo vystavěný na ruinách Coricancha, jinak také Qurikancha, který byl poté obnoven, a současně byly odkryty části původních inckých zdí. Roku 1983 bylo historické centrum města zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO.

V Saksaywamanu stále probíhají archeologické práce, v roce 2007 byl na okraji komplexu nalezen nový chrám, který zřejmě sloužil náboženským a vojenským účelům, a 13. března 2008 byly objeveny ruiny chrámu a akvadukt.

Možná nejvýznamnější stavbou města je původní incký chrám Coricancha se španělským kostelem a klášterem Santo Domingo.

Další významné stavby se nacházejí okolo hlavního náměstí Plaza de Armas. Stojí zde katedrála z roku 1550 s největším peruánským zvonem, v jejímž interiéru najdeme nejstarší obraz v Cuzcu a také peruánskou verzi obrazu „Poslední večeře“ s vyobrazením dobyvatele Pizarra a morčetem na talíři, a jezuitský kostel La Compañía de Jesús.

V ulici Mantas vedoucí z Plaza de Armas na náměstí Plaza San Francisco se nachází kostel La Merced. Přímo na náměstí Plaza San Francisco pak stojí kostel San francisco s klášterem. V ulici navazující na Mantas stojí další dva kostely – Santa Clara a San Pedro. Z dalších církevních památek jsmenujem například kostely Santa Catalina, San Sebastián nebo Nuestra Señora de la Almudena. Nad městem stojí socha Krista přezdívaná „Pán zemětřesení“.

Několik inckých památek najdeme také v okolí města, jmenujme například komplex Saksaywaman, archeologické naleziště Qenqo (jinak také Q'enqo, Q'enko, Q´inqu, Qenko, Quenco, Kenko, Ccenco), pevnost Puka Pucará (jinak také Puca Pucara, Puca Pukara, Pucapucara) nebo „pramen věčného mládí“, což jsou jakési lázně nazývané Tambomachay (jinak také Tambomach'ay, Tambo Mach'ay, Tampumach'ay, Tampu Mach'ay, Tampumachay, Tanpumachay).

Další fotky