Peru - Puka Pucará

Puka Pucará, jinak také Puca Pucara, Puca Pukara, Pucapucara, je incká pevnost nacházející se v Peru v regionu Cusco asi 6 kilometrů severně od města. Název lze přeložit jako „červená pevnost“, pojmenování pochází z kečuánského puka, což znamená červený, a pukara, což znamená pevnost nebo strážní věž. Název je odvozen zřejmě od zbarvení půdy a kamenů, které se především při západu slunce barví do červena.

Pevnost byla pravděpodobně postavena za vlády devátého Inky Pachacuti Yupanqui jinak zvaného také Pachakutiq Yupanki nebo Pachacutec.

Pevnost stojí u hlavní cesty z Cusca do Pisaqu na vyvýšeném místě, ze kterého jsou krásné výhledy. Místo výstavby bylo zvoleno zřejmě kvůli vojenskému dohledu nad důležitými částmi incké říše, snad i kontrole okolo procházející cesty. Pevnost pravděpodobně sloužila jako vojenské a správní centrum.

Pro výstavbu byly použity kameny nepravidelných tvarů, které jsou na sebe navrstvené obvyklým inckým způsobem, nicméně oproti ostatním inckým stavbám zdaleka nedosahují takové přesnosti, je tedy možné, že pevnost byla stavěna ve spěchu.

Pevnost Puca Pucará je tvořena třemi částmi sestávajícími z velkých zdí, teras a schodišť. V areálu pevnosti jsou rozpoznatelné různá prostranství, samostatné místnosti, lázně, kanály, fontány. Na severní straně se za vnější zdí nachází 6 různě velkých nepravidelných místností.

Další fotky