Přírodní památky

V kategorii přírodních památek jsou uvedena místa významná svým přírodním bohatstvím. Jedná se především o důležité skalní útvary (Adršpašské skály), jeskyně (Moravský kras), prohlubně a propasti (Hranická) nebo rašeliniště (Božídarské).

Významnou skupinu v této kategorii tvoří vodní přírodní památky - a to jak prameny význačných řek (Labe, Vltava), tak vodopády (Labský, Rešovský) a vodní plochy (Máchovo jezero).