Vltava - pramen

Vltava je nejdelší česká řeka. Její pramen najdeme v pohraničním pásmu Šumavy pod jihovýchodním svahem Černé hory. Vltava zde pramení jako Černý potok, poté teče jako Teplá Vltava. U Mrtvého luhu se Teplá Vltava vlévá do Studené Vltavy a dále teče jako Vltava. U Mělníka se vlévá do Labe. Vzhledem ke své délce povodí sem přivádí o polovinu více vody než Labe. Možná právě proto je nazývána „matkou českých řek“. Vltava je naší druhou největší řekou a nejdelší řekou na našem území. Je dlouhá 430,2 kilometru.
Pramen se nachází v nad-mořské výšce 1.172 metrů. Je dobře přístupný z Filipovy Hutě, Kvildy nebo Modravy. Leží v 2. zóně národního parku Pramen Vltavy. Tento park je vrchovištní rašeliniště protáhlého tvaru táhnoucí se od severu na jih. Nachází se zde porosty smrku a klečové druhy borovice bažinné. Také se zde nachází rozvodí Černého moře a Severního moře.
Symbolický pramen Teplé Vltavy se nachází v jámě, která je obložena kameny. Za sucha bývá tato jáma někdy i bez vody. Nádržku nechal vybudovat ve 20. letech 20. století Klub českých turistů. Teplá Vltava však vzniká spojením mnoha bystřin vytékajících z úpatí okolních hor s vodou tekoucí z rašelinišť.
V letech 1922 – 1923 byla u pramene postavena turistická chata Klubu českých turistů. Za 2. světové války se zde nacházel pracovní tábor zajatců. Zajatci prý byli věšeni na stromy tak, aby jejich mrtvoly padaly do bezedného močálu. Po druhé světové válce bylo celé pohraničí uzavřeno. Po dobu další 40 let byl pramen Vltavy nepřístupný. Roku 1953 byla zlikvidována chata a již nikdy nebyla obnovena. Její poslední zbytky byly odstraněny v 60. letech 20. století. Průsek, ve kterém se kdysi nacházely ploty napájené elektrickým proudem, lze stále ještě spatřit. Při cestě z Kvildy na něj narazíme asi po 5 kilometrech.
U pramene se také nachází pamětní deska, věnovaná dne 23. června 2001 Vltavě. Tuto desku věnovalo Turistické centrum Radost ve Kvilně.