Děčínský Sněžník

Děčínský Sněžník je hora nacházející se 7 kilometrů severozápadně od města Děčín u obce Jílové u Děčína. Vrchol hory leží v nadmořské výšce 723 metrů a Děčínský Sněžník je tak nejvyšší horou Děčínskosněžnické hornatiny, Sněžnické hornatiny, Děčínských stěn, Děčínské vrchoviny, CHKO Labské pískovce i děčínského okresu.

Děčínský Sněžník je tvořen hornokřídlými pískovci, které tvoří desítky metrů vysoké stěny po obvodu hory. Jde o stolovou horu (nejvyšší v České republice), jejíž vrchol tvoří náhorní plošina o délce 1.600 metrů a šířce 600 metrů, která se mírně svažuje k severovýchodu.

Lámáním a zvětráváním pískovce vznikly pseudokrasové jeskyně, které mají stěny pokryté fluoritem, který se zde těžil ve 2. polovině 20. století. Prostor o výměře asi 0,09 hektaru je označen jako přírodní památka Jeskyně pod Sněžníkem. Povrch hory je zalesněný povětšinou smrkem, z části také borovicí, bukem a modřínem.

Hora bývá nazývána Větrné lázně, jelikož se zde mísí proudy vzduchu, které mají léčebné účinky.

Z vrcholu hory je výhled na Krušné hory, německé Drážďany, Českosaské Švýcarsko, Lužické hory i České Středohoří. Výhled umocňuje kamenná rozhledna z roku 1864 od architekta Hanela. Byla postavena v alžbětinském stylu jako trigonometrická věž 1. řádu, kterou nechal postavit hrabě František Antonín Thun. Měla sloužit zeměměřičům ke geografickým účelům, ale s rostoucím zájmem turistů byla zpřístupněna i veřejnosti. Brzy poté byla na vrcholu hory postavena horská chata. Dnes je tato rozhledna jednou z nejstarších v České republice. Je vysoká 33 metrů a na jejím vrcholu se nachází otevřená vyhlídková plošina s cimbuřím, na kterou vede 153 schodů. Roku 1992 byla rozhledna zrekonstruována.

Vrchol hory je přístupný po 9 kilometrů dlouhé červené značce z Děčína nebo po asi 5 kilometrů dlouhé zelené značce z Jílového. Nejpohodlnější přístup nabízí západní strana hory, kde se nachází placené parkoviště a cesta odtud na vrchol není dlouhá asi 2 kilometry a dosahuje převýšení pouze 130 metrů. Zpočátku je třeba sledovat místní značení, které je později nahrazeno červenou turistickou značkou. Pro přístup na kole je možné využít asfaltovou cestu, u které se také nachází známá Drážďanská vyhlídka nabízející výhled do Německa.