Pančavský vodopád

Pančavská louka je jedna z nejcennějších lokalit s rašeliništěm, kde mimo jiné rostou vzácné glaciální relikty, pozůstatek po zalednění Krkonoš. Je to vrcholová louka s nejrozsáhlejším rašeliništěm západních Krkonoš. Mezi Kotlem a Labskou loukou a tvoří část přírodní rezervace Prameny Labe. Maximální hloubka rašeliniště dosahuje 2,8 metru.
Na louce se nalézá prameniště Pančavy, pravého přítoku Labe. Voda padá z hrany Pančavské louky do Labského dolu Pančavským vodopádem. U tohoto vodopádu se nachází tzv. Ambrožova vyhlídka. Z ní se nám naskytne pohled do hloubky Labského dolu.
Pančavský vodopád je největší nejen v Krkonoších, ale je také nejvyšší v České republice. Jeho celková výška je 250 metrů a průměrný sklon 44°. Ve skutečnosti je však rozdělený několika stupni. Shora se voda řídí o 148 metrů níž a po zde se tříští o skály, aby se v dalším okamžiku opět v dalších kaskádách vydala dolů na své cestě do Pančavské jámy.
V Pančavské jámě se nachází nepřístupná Schustlerova zahrádka, v nichž roste 150 druhů cévnatých rostlin.