Zemská brána

Zemská brána je chráněný přírodní výtvor a oblíbené výletní místo na nejjižnějším konci Orlických hor. Nejlepší přístup je po silnici z Bartošovic nebo od chaty Na Čiháku na kamenný most, u kterého uvidíte první skály. Můžete také přijít z Klášterce po naučné stezce dlouhé 3 kilometry.
Zemská brána je nejrozsáhlejší oblast tvořená rulovými skalními výchozy. Je to skalnatý úsek Divoké Orlice protínající pod osadou Čihák napříč snížený hřbet Orlických hor. Údolí Divoké Orlice u Zemské brány je přírodní rezervací v soukromém vlastnictví. Tato rezervace má celkem 88,2 hektarů a byla vyhlášena roku 1987. Řeka zde vyhloubila romantické údolí v pevných, ale rozpukaných rulách. Balvanové úzké řečiště lemují v úseku několika set metrů výrazné rulové skály, které opravdu působí dojmem vstupní brány do Čech.
Přirovnání, že se jedná o vstup do Čech, napomáhá i kamenný most s jedním obloukem na začátku údolí, po němž řeku překonává silnice z Českých Petrovic do Bartošovic v Orlických horách. Most byl postaven českými a italskými kameníky v letech 1901 - 1903.
Zemská brána se nachází v bezprostřední blízkosti státní hranice. Stojíme-li na českém území na břehu řeky a díváme-li se na most, za ním se již nachází Polsko.
Za Pašeráckou lávkou se strmé skalní bloky mírně rozestupují, na romantice však údolí neztrácí. Snad i proto zde byl v roce 1806 postaven J. Kochem empírový lovecký zámeček Lusthaus. Později byl využíván jako hájovna, v roce 1936 však vyhořel a zcela zanikl. Dnes je na jeho místě jen travnatá loučka obklopená okolními lesy.
O něco dále po toku Orlice, nad jejím pravým břehem, se tyčí asi 60 metrů vysoká Ledříčkova skála, která v dolní části spadá asi 20 metrů vysokou svislou stěnou k řece s dobře viditelnou jeskyňkou. Podle tradice v ní mnoho let bydlel legendární zbojník Orlických hor - Ledříček. Je to historicky doložená postava, žijící v 1. polovině 19. století. Bohatým bral, chudým dával, byl mistrem převleků a vynikal neobyčejnou odvahou. Několikrát byl chycen, vždy se mu však podařilo uprchnout. Ve své jeskyni žil za stálého pronásledování téměř 20 let. Nakonec však přece jen neunikl. Když se snažil s vojáky v patách rychle ukrýt ve své skrýši, přetrhl se s ním provaz, Ledříček se zřítil z výšky asi 10 metrů a zabil se.
Asi kilometr od mostu po proudu Orlice překonává údolí linie opevnění z let 1936 - 1938. Přímo na břehu řeky byl postaven samostatný pěchotní srub R - 54, u kterého si umístění v těsné blízkosti řeky vynutilo atypické jednopatrové řešení.