Mumlavský vodopád

Mumlavské vodopády se nachází asi 1,5 kilometru od rekreačního střediska Harrachov na řece Mumlavě. Vodopády jsou dobře přístupné pěšky i na kole, po asfaltové cestě, na kterou je zákaz vjezdu motorových vozidel. Při cestě z Harrachova mírně stoupáme lesem kolem úpravny vody a brzy dojdeme k občerstvení U Lišáka. Zde je odbočka k řece Mumlavě a k vodopádům.
Mumlavský vodopád je tvořen až 12 m vysokými stupňovitě uspořádanými skalními bloky v žulovém řečišti. Přímo pod vodopádem, ale i jinde v řečišti, lze nalézt tzv. Čertova oka. Je to ukázka tzv. evorzních jevů – jedná se o prohlubně (tzv. obří hrnce) a ohlazy způsobené pohybem vody a kamínky.
Mumlavský vodopád je nejmohutnější při jarním tání. Naopak v zimě vodopád velmi často zamrzá a stává se z něj ledopád – uchvacující dílo vytvořené vodou a mrazem.
Nedaleko Mumlavského vodopádu najdeme Mumlavskou boudu. Dříve to byla hájovna, ale od přelomu 19. a 20. století je zde výletní restaurace.
Přímo pod vodopádem je malý most. Z něj se nám naskýtá na vodopád snad nejkrásnější pohled.
Pokud most přejdeme, můžeme pokračovat zpět k Harrachovu. Cestou lze vidět tzv. pinky. To jsou propadlá nadloží bývalých štol, které jsou důkazem hornické činnosti. Harrachovský důl, těžící v nedaleké Kamenné stěně, byl uzavřen až roku 1992.
Po stejném břehu, na kterém stojí Mumlavská bouda, lze od Mumlavských vodopádů po asfaltové silnici pokračovat až na několik kilometrů vzdálenou takzvanou Krakonošovu snídani. Je to výletní místo v Mumlavském dole, kde se nachází křižovatka turistických cest.