Moravský kras - Punkevní jeskyně

Tajuplná krása podzemního světa v Moravském krasu vrcholí v soustavě Punkevních jeskyní, které spojují Pustý žleb s propastí Macochou. Snad proto jsou to nejnavštěvovanější jeskyně v České republice.
Navazují na nejdelší jeskynní systém České republiky - Amatérskou jeskyni, jejíž délka chodeb přesahuje 30 kilometrů.
Nižší úroveň jeskyní je zatopená vodou, vyšší úroveň s chodbami a dómy se nachází 2 - 20 metrů nad hladinou.
S historií výzkumu a objevování Punkevních jeskyní a snahy o zpřístupnění Macochy je spjata celá řada zvučných jmen. K těm nejznámějším patří MUDr. Jindřich Wankel a následně i jeho vnuk prof. Karel Absolon. V letech 1909 až 1933 s nasazením nezměrného úsilí a s využitím technických prostředků, spolu s mnoha dalšími, otevřeli cestu poznání a krásy podzemí všem návštěvníkům Moravského krasu.
Návštěvník Punkevních jeskyní vstupuje do členitého podzemního systému. Během 60 minut projde 720 metrů dlouhou cestu. Navštíví mohutné dómy a bludiště chodeb s překrásnou krápníkovou výzdobou. Na konci této 720 m dlouhé cesty dojde až na dno propasti Macocha hluboké 138,72 metru.
Druhou částí návštěvní trasy je 450 metrů dlouhá projížďka na motorových člunech po podzemní říčce Punkvě a až 40 metrů hlubokých podzemních jezerech. Součástí plavby je prohlídka Masarykova dómu s nejkrásnější krápníkovou výzdobou. Právem je nejkrásnějším jeskynním prostorem v Moravském krasu.