Jeskyně Na Turoldu

Jeskyně Na Turoldu leží v Jihomoravském kraji v blízkosti Mikulova. Nachází se v chráněné krajinné oblasti Pálava v přírodní rezervaci Turold.

Před desítkami milionů let zde bylo moře, jehož pozůstatky v podobě zkamenělin starých asi 150 milionů let lze nalézt v uloženém vápencovém podloží. Jeskyně vznikla před 15 miliony let. Ve vápencovém podloží je vymlela voda. Přispělo k tomu vyzdvižení hornin na povrch.

O existenci jeskyní vědělo lidstvo již dávno. Archeologické nálezy kamenných a kostěných nástrojů dokazují, že člověk do jeskyní vstoupil již před 40.000 lety. První písemná zpráva o jeskyních pochází z roku 1669.

Původní jeskyně zničila roku 1916 těžba vápence, která byla ukončena až roku 1934. Roku 1946 byla vyhlášena přírodní rezervace Turold. V roce 1951 byl B. Závadou a dalšími nadšenci objeven vchod do podzemních prostor a tím byl objeven jeskynní systém tak, jak ho známe dnes. Roku 1958 byly jeskyně zpřístupněny veřejnosti, ale v roce 1967 byla jeskyně na dlouhá desetiletí zavřena. Roku 1999 byly zahájeny práce na opětovné zpřístupnění jeskyní.

V roce 2004 byla jeskyně veřejnosti znovu zpřístupněna. Koncem roku 2008 se součástí prohlídkové trasy stal i Jezerní dóm.

Jeskyně leží ve vrchu Turold, který je vysoký 385 metrů. Zdejší oblast je přírodní rezervací Turold o rozloze 14,84 hektaru. Do bývalého lomu a ke vstupu do jeskynního systému vede naučná stezka. V bývalém lomu, ze kterého se vstupuje do jeskyní, se nachází patnáct velkých kamenů, které znázorňují různé typy hornin.

Jeskyně Na Turoldu je nejstarší jeskyní v České republice. Spolu s Liščí dírou je celý systém jeskyní dlouhý 2,8 kilometru, prohlídková trasa je dlouhá asi 280 metrů. Jeskyně mají sedm pater. Výškový rozdíl jednotlivých pater dosahuje 47 metrů.

Teplota vzduchu se zde pohybuje v rozmezí 7,1 – 9,1 °C. Vlhkost zde dosahuje pouze 80%. To je také důvod, proč se v jeskyni nevytváří krápníky. Tyto podmínky vyhovují netopýrům, kteří jeskyně využívají k přezimování. Jejich počet v jeskyni stále roste.

Za vstupem do jeskyně se nachází Stará síň, nad níž je Velikonoční jeskyně. Sestupnou chodbou se lze dostat do Balvanitého dómu a odtud do Hlinité síně, Klenotnice, Síně Velryby nebo Bludiště. Nad Hlinitou síní jsou takzvaná Horní patra, směrem dolů se pak lze dostat do Krápníkové síně, Májové jeskyně, Bílé síně nebo Krystalové chodby. Na konci Krystalové chodby se nachází menší jeskynní prostor o ploše asi 14 metrů čtverečních, který je pokryt unikátními krystaly kalcitu. Tato část jeskyně je však veřejnosti nepřístupná. Z Klenotnice se klesáním dostaneme do Netopýřího dómu a dále do Pohádkové síně. V Pohádkové síni se nacházejí útvary podobající se různým pohádkovým bytostem, sochám nebo zvířatům. Všechny cesty dolů vedou do Jezerního dómu a Zlaté síně, což jsou dvě části jeskyně, které jsou pravidelně zaplavovány vodou. Hladina kolísá v rozmezí asi 10 metrů, takže při svém nejvyšším stavu zaplavuje celý Jezerní dóm. Při nízkém stavu je jeho hladina na samém dně Zlaté síně. Území pod Zlatou síní je zaplaveno trvale. Toto podzemní jezero má vodu o teplotě 6°C.