Tiské stěny

Přírodní památka Tiské stěny se nachází nedaleko města Děčín u obce Tisá a jsou součástí CHKO Labské pískovce. Vznikly před 85 až 100 miliony let v období druhohor. Tehdy se zdejší oblast nacházela na dně moře, kde se v několika vrstvách uložily písčité usazeniny. Následným zpevněním vznikl pískovec, který po ústupu moře vlivem slunce, stromů, větru a vody zvětrával a tato eroze vytvořila skalní město. Některé části skal byly zpevněny také sopečnou činností.

Skalní město bylo ještě v polovině 18. století považováno za dílo ďábla a bylo předené množstvím legend, mýtů a pověstí. Podle pověsti uprchnul za francouzské revoluce z Francie francouzský šlechtic Leduquin. Náhodou dorazil do Tiských stěn a uchoval zde velký poklad, veškeré rodinné jmění. Když ho pak chtěl vykopat, už ho nenašel. Poklad od té doby hlídají skřítkové, a pokud by se kdokoli vydal ho hledat, už nikdy nenajde cestu ven ze skal. Obyvatelé okolních obcí se kvůli pověstem báli do skalního města vstoupit a prvními návštěvníky tak byli zřejmě bohémští básníci, malíři či vědci. Obavy obyvatel ze skal rozehnal až rozvoj turistiky na konci 18. století, kdy začali na turistice vydělávat.

Z počátku 19. století pochází pojmenování některých skalních útvarů. Roku 1828 byly v průvodci vyobrazeny skalní útvary Doktor a Starosta. Roku 1864 byly Tiské stěny zmíněny také v Průvodci po Českém Švýcarsku.

Na počátku 20. století sem zavítali první horolezci ze Saska. Roku 1907 byl zlezen Sloní sloup, o rok později Doga a Strážce Tiských stěn. Následovalo mnoho dalších věží a vrcholů. Jelikož návštěva skalního města byla velice nebezpečná kvůli náročnosti terénu, byl až do roku 1918 zakázán vstup bez průvodce. V průběhu 20. století pak bylo skalní město zpřístupňováno turistům budováním schůdných cest, zábradlí a žebříků. Na východní straně Tiských stěn vznikla turistická chata s restaurací.

Tiské stěny je skalní město o rozloze 99,56 hektaru. Nejvyšší bod Tiských stěn dosahuje nadmořské výšky 613 metrů. Na jižní straně obrácené k obci Tisá sestávají z až 70 metrů vysoké téměř jednolité hradby skal, na severu byla tato hradba narušena a vznikl labyrint skalních útvarů. Skalní útvary často připomínají předměty či živočichy. Skalní město je plné skalních bran, dutin, jeskyní, kaňonů, oken, převisů, puklin, roklí, soutěsek, spár, tunelů, výklenků a samozřejmě cest s jemným bělavým pískem, které připomínají uličky a náměstíčka.

V Tiských stěnách žije několik významných zvířat, například plch velký, poštolka obecná či sokol stěhovavý.

Skalní město je přístupné po naučné stezce se sedmi zastávkami, která zde tvoří dvě prohlídkové trasy pro dvě části skal – Malé stěny a Velké stěny.