Skřítek

Skřítek je široké a ploché sedlo ležící v nadmořské výšce 877 metrů na rozhraní Hrubého Jeseníku a Hraběšické hornatiny.
Sedlem prochází silnice Ostrava – Šumperk. U silnice leží oblíbený motorest Skřítek s rozlehlým parkovištěm. V blízkosti motorestu stojí kamenná plastika zdejšího patrona a horského ducha Skřítka, která byla zhotovena sochařem J. Jílkem. Na Skřítku je také stanice Horské služby.
Lokalita Skřítek je perfektním výchozím místem na hřebenové túry. Pro zimní turistiku jsou vhodné běžecké okruhy Buď fit, které leží v blízkosti.
Zdejší bezodtoká kotlina je napájená prameny na úpatí Břidličné hory. Část zdejší lokality byla v roce 1955 vyhlášena Národní přírodní rezervací. V nadmořské výšce 820 – 870 metrů nad mořem zde totiž leží jedno z významných rašelinišť o rozloze 166,65 hektaru. Jedná se o rašeliniště přechodného typu, tedy něco mezi vrchovištěm a slatinou. Rašeliniště má ráz tundry. Obvodová část rezervace je porostlá přirozeným smrkovým lesem na rašelinném podkladě. Les blízce připomíná severský tundrový les a na zdejších slatinných loukách rostou různé druhy horských rašelin. Z rostlin se zde vyskytuje mimo jiné kamzičník rakouský, korálice trojklaná, kropenáč vytrvalý, oměj šalamounek, ostřice mokřadní nebo tolije bahenní. Smrkový les a louky se zde střídají s vlhkými místy, které tvoří jádro rašeliniště. Porost v jádře rašeliniště je pouze parkového charakteru. Skupinově nebo soliterně zde rostou smrky a bříza karpatská. Nachází se zde také prameniště Podolského potoka, který vodu z rašeliniště odvádí. Rašeliniště však není přístupné pro veřejnost a do jeho prostoru je přísný zákaz vstupu.