Rešovské vodopády

Necelé 3 kilometry od obce Rešov se nacházejí Rešovské vodopády. Z obce jsou přístupné úzkou a poměrně prudce klesající stezkou. Jedná se o největší vodopády v Nízkém Jeseníku.
Vodopády se nachází na horním toku říčky Huntavy. Říčka pramení pod Dobřečovskou horou ve výšce 809 metrů a za vsí Skály se noří do údolí. U soutoku Huntavy s Tvrdkovským potokem začíná hluboký a úzký kaňon. Voda zde překonává tvrdou horninu porfyroid. Soutěska je dlouhá asi 200 metrů a široká okolo 10 metrů. Stěny okolních skal se tyčí až do výšky 20 metrů. Říčka zde zdolává několik stupňů kaskád a vodopádů. Horní stupeň je vysoký asi 5 metrů, dolní je nejvyšší a má 10 metrů. Průměrný průtok je 0,2 metru krychlových za sekundu.
Podél vodopádů se návštěvníci pohybují po dřevěných lávkách a žebříkách. Na dolní část vodopádů je krásný výhled z dřevěného altánku, který stojí na skále nad vodopády.
V údolí říčky se nachází původní jedlobučiny, kapradiny a také mechová společenstva stinných skla, vlhkých balvanů a padlých kamenů.
Roku 1989 byly Rešovské vodopády vyhlášeny národní přírodní památkou. Navíc se rozkládají v chráněné krajinné oblasti, která začíná na soutoku Huntavy s Tvrdkovským potokem.
Nad vodopády jsou nenápadné zbytky středověké tvrze. O její historii se však nedochovaly žádné záznamy. Byla postavena asi ve 2. polovině 13. století, ale dodnes zde z ní zůstal zachovaný pouze příkop chránící hrádek ze západu a zbytky základových zdí.