Teplické skály

Celá dlouhá staletí sloužily skály v dobách válek jen jako útočiště pro místní obyvatele. Nesou svůj název podle nejbližšího městečka – Teplic nad Metují. První zmínka o Teplicích pochází z konce 14. století. Roku 1599 nechal Václav Bohdanecký z Hodkova postavit v Teplicích jednopatrový renesanční zámek. Zanedlouho potom došlo k rozdělení teplického panství na Dolní a Horní Teplice. V druhé polovině 17. století byl postaven barokní zámek. Za připomenutí stojí i teplický barokní kostel sv. Vavřince.
V dobách, kdy Adršpašské skály již byly navštěvovány, zůstávaly nádherné skalní útvary Teplických skal stále neznámé a zcela zakryté neprostupným pralesem. Venkovnímu světu je otevřel až lesní požár v roce 1824. Přírodní katastrofa totiž způsobila objev dosud zarostlého a nepřístupného skalního města. Stezka přes Chrámová náměstí byla upravena roku 1847 a takzvaná Nová partie Anenským údolím byla zpřístupněna až roku 1868.
Těsně za vstupem je možné strmou cestou navštívit zbytky hradu Třmen, skýtající široký výhled do okolí. Vstup do Teplického skalního města se nachází na konci města Teplice nad Metují, nedaleko vlakové a autobusové zastávky Teplice - Skály. Od samotného skalního města je vstup vzdálen necelé 2 kilometry. Po vstupu do skal návštěvník projde kolem Ozvěny až pod značenou odbočku k hradu Střmen. Hrad byl kdysi postaven uprostřed hlubokého pomezního lesa na vysoké skále. Podstatná část hradu byla upravena ze skalního masívu. Dalším krásným místem je Skalní brána s pamětní deskou připomínající návštěvu Johanna Wolfganga Goetha 30. srpna 1970. Dále nás cesta zavede k Řeznické sekyře a k věži Hláska, která se vypíná nad chatou u Skalní nevěsty. Zde začínají skalní soutěsky, kterými lze projít přes Velké a Malé chrámové náměstí na prostranství pod Skalní korunou. Zatímco návštěvník prochází těsně pod vysokými Chrámovými stěnami, otevře se mu výhled na Krakonošovu zahradu. Masiv Chrámových stěn je rozdělen hlubokou soutěskou nazvanou Chrám. Otevřenou partií lze projít kolem skal do Skalního amfiteátru a sejít pod vysokou věž zvanou Lední medvěd. Sklaní průchod za Ledním medvědem byl roku 1864 uměle upraven, aby mohl být vytvořen velký turistický okruh. Pak už návštěvníka čekají jen úzké soutěsky mezi vysokými skalními masivy, které dostaly jméno Sibiř. Často až do léta se zde drží sníh. Zajímavý je rovněž Stříbrný pramen vyvěrající z písku na začátku Vlčí rokle, kterou vede cesta do Adršpašských skal.
V létě roku 1999 byla slavnostně otevřena Naučná stezka teplickým sklaním městem věnovaná památce bývalého ministra životního prostředí Josefa Vavrouška. Na trase dlouhé 6 kilometrů je celkem patnáct zastavení s informačními tabulemi o živé i neživé přírodě, historii a objevování skal i o turistice a horolezectví.
Návštěvnost odlehlejších Teplických skal je nižší než návštěvnost skal Adršpašských. Ročně je navštíví jen na 50 tisíc osob.