Smrk

Smrk je hora ležící v severních Čechách v pohoří Jizerské hory. S výškou 1.124 metrů je Smrk nejvyšší horou české části Jizerskýc hor. Nejvyšší bod hory je vyznačen triangulačním bodem. Smrk je dvojvrcholem, jehož o metr nižší vrchol Smrk leží na polské straně Jizerských hor.

V dávné minulosti se o průběh zemské hranice na Smrku, kterému se tehdy říkalo Heidelberg, Hora u obrázku nebo Polský hřeben, vedly rozsáhlé spory. V 17. století bylo nařízeno označit spornou hranici tabulkami. Jedna z tabulí byla umístěna na vrcholu hory na takzvaný Dresslerův smrk, který se pak nazýval Tabulový, tedy Tafelfichte. Když se roku 1790 smrk vyvrátil, začalo být označení Tafelfichte, tedy Tabulový vrch, používáno pro celou horu.

Dne 16. srpna 1809 zavítal na vrchol Smrku německý básník Theofor Körner. Roku 1892 byla na tehdy zalesněném Smrku z popudu obyvatel Nového Města pod Smrkem tesařem Fritschem postavena asi 20 metrů vysoká dřevěná rozhledna. Její výstavba proběhla v údolí a po vyzkoušení byla rozebrána a znovu sestavena na vrcholu Smrku. Byla vztyčena asi 80 metrů západně od trigonometrického vrcholu Smrku. Časem k ní byla přistavěna i chata.

Roku 1939 se na jižním svahu hory zřítilo letadlo Heinkel He 111. V roce 1940 byl Körnerův památ-ník opatřen bronzovou plaketou s básníkovým reliéfem. Druhé letadlo Junkers se zřítilo na vrcholu hory roku 1944. Za 2. světové války také zchátrala zdejší rozhledna a Körnerův pomník byl po skončení války povalen. Pozůstatek rozhledny se zřítil na počátku 50. let. V 80. letech došlo k obnovení Körnerova památníku. Roku 1992 vznikla Společnost pro obnovu rozhledny na Smrku. O dva roky později byla vyhlášena architektonická soutěž. Na realizaci vítězného návrhu Jana Dudy se však nakonec nenašel dostatek financí. Roku 1997 byl na Smrku otevřen turistický hraniční přechod. Ke konci 20. století se již na Smrku stromy nenacházely. Stromy uhynulé v důsledku působení imisí byly postupně odtěženy a na jejich místě vysazeny nové sazenice smrků.

V roce 2000 byla vybudována nová příjezdová komunikace na Smrk, byla postavena nová turistická stezka a zrekonstruován Nebeský žebřík. V polovině srpna 2001 byla na místě staré rozhledny zahájena výstavba nové rozhledny, která byla dokončena a slavnostně otevřena 20. září 2003. Současně byl opraven Körnerův památník a byla na něj umístěna nová pamětní deska.

Dominantu Smrku tvoří ocelová, 20 metrů vysoká rozhledna. Na její hlavní vyhlídkovou plošinu ve výšce 20 metrů vede 96 schodů.

Severně od vrcholu Smrku se nachází památník německého básníka Theodora Körnera. Památník je kamenný, s kamennou deskou s nápisem.

Na jižním svahu Smrku pramení řeka Jizera. Na západním svahu hory se nachází přírodní památka Klečoviště na Smrku.

Na Smrk vede několik turistických stezek. Nejkratší, asi 7 kilometrů dlouhá, stezka je modrá, která vede z Nového Města pod Smrkem. Prochází oblastí, kde v první polovině 17. století probíhala těžba cínové rudy. Některé štoly na levém břehu Hraničního potoka se dochovaly dodnes, ale jejich vstup je chráněn mříží. Z Lázní Libverda vede pod vrchol červená značka, z Bílého Potoka značka žlutá a ze Smědavy nejprve zelená a od Předělu červená. Všechny tyto tři stezky se scházejí u strmého Nebeského žebříku, kterým vede modrá stezka až na vrchol Smrku.

Z polské strany vede ze Świeradowa Zdroje červená značka na Stóg Izerski. Cestu si lze usnadnit také využitím sedačkové lanovky. Ze Stogu Izerského pak cesta pokračuje po zelené značce na hranice a odtud po modré až na vrchol Smrku.