Moravský kras - jeskyně Balcarka

Nachází se na východním okraji Moravského krasu v široce rozevřeném úseku Suchého žlebu. Rozkládá se na vápencovém skalním hřbetě v Ostrovském žlebu u obce Ostrov u Macochy.
Vstupní část byla obývaná člověkem již ve starší době kamenné. V letech 1923 - 1936 byly postupně objeveny a zpřístupněny další jeskynní prostory.
Během 45 minut projdeme členitou trasu rozdělenou do dvou pater dlouhou 600 metrů. Navštívíme však jen část složitého bludiště podzemních chodeb a dómů jeskyně Balcarky.
Podél celé návštěvní trasy jeskynními prostorami si prohlédneme pěknou, mnohotvárnou krápníkovou výzdobu, která svou barevností patří k nejkrásnějším částem podzemí Moravského krasu.