Besedické skály

V přírodním parku Maloskalsko se nachází Besedické skály. Je to romantický labyrint pískovcových skal ležící nad levým břehem Jizery poblíž obce Besedice v Českém ráji. Besedickými skalami vede okružní cesta, která nás seznámí s nejvýznamnějšími místy této oblasti. Můžeme zde prozkoumat skalní bludiště Chléviště, projít se skalním městem Kalich, či vyšplhat na skalní vyhlídku Sokol. Většinu nejzajímavějších míst prochází Turistická stezka Dr. E. Beneše, otevřená v roce 1935.
Hlavní skupinou skal je skalní bludiště Chléviště s řadou vyhlídek a slují. Zde se nachází sluj emigranta Václava Sadovského ze Sloupna. Tento švédský rytmistr při útěku ztratil svoje klenoty, které jsou dodnes uloženy v turnovském muzeu. Sluj sloužila jako symbolická modlitebna Jednoty bratrské. Nedaleko této sluje se nachází vyhlídky Husníkova a Hořákova. V blízkosti jeskyně kazatele Matěje Krocínovského z Borku se nachází Další pěkná vyhlídka Kde domov můj. Další ze slují je pojmenována po panu hostinském Kinském.
V seskupení skalního města Kalich se uprostřed pěti skalních roklí skrývá oltář. Uprostřed třicetileté války zde někdo vytesal kalich a letopočtem 1634. Kalich připomíná doby, kdy skály byly za protireformace útočištěm pronásledovaných nekatolíků. Na stěnách je úryvek z Kšaftu J. A. Komenského, verše o Kralické bibli a verše františkánského mnicha J. Vitáska. Za svatyní můžete vidět symbolický hrob Českých bratří. K svatyni Kalich vede značená pěšina „dětským bludištěm“.
Nedaleko Kalicha je lesnatý vrchol Sokol vysoký 562,5 metru. Je to sopečný výlev, který ve třetihorách prorazil a vyzdvihl pískovcovou tabuli. Nachází se zde přírodní rozhledna. Pod jeho vrcholem je čedičová skalka s velkolepým pohledem na protější Suché skály.
Za povšimnutí zcela jistě stojí tzv. Obří ucho, což je obrovský lasturový lom pískovcové stěny, který připomíná velkého mořského zkamenělého hlemýždě.
Skalní bludiště Chléviště, skalní město Kalich a skalní vyhlídka Sokol byly Okresním úřadem Jablonec nad Nisou zaregistrovány jako významný krajinný prvek a za podpory programů PHARE se zde rekonstruují turistické trasy a zvyšuje celková turistická vybavenost.