Máchovo jezero

Ve druhohorách se všude rozléhalo moře, po kterém ve třetihorách v místech dnešního Máchova jezera zbylo pouze velké jezero. V dalších dobách se jezero stále zmenšovalo a na jeho březích se usazovala vrstva rašeliny. V poslední době ledové již po jezeru zbylo pouze rašeliniště a ještě o mnoho později se zde nacházelo pouze hluboké údolí s potokem na dně.
Z popudu Karla IV. byl roku 1367 potok v údolí zahrazen a tak byl založen rybník, který se začal nazývat Velký. V 1. polovině 19. století poprvé zdejší kraj navštívil Karel Hynek Mácha. V roce 1928 byla zřízena na jižním břehu Velkého rybníka velká pláž. U příležitosti stého výročí jeho smrti, tedy již od roku 1936, se objevily první pokusy o přejmenování Velkého rybníka na Máchovo jezero. Tento název však začali lidé používat až po 2. světové válce.
Hráz rybníku je 130 metrů dlouhá a 9 metrů široká. Rybník má v současnosti rozlohu 284 hektarů a nachází se v něm 5,5 milionu kubíků vody.
Do rybníku vybíhají dva známé poloostrovy. V Doksech je to poloostrov Klůček a ve Starých Splavech Jarmilina skála.
Nachází se zde také ostrůvky. Jeden z nich se jmenuje Kachní ostrov a druhý Myší zámek. Na Myším zámku se nachází zbytky tvrze, která byla postavena v 15. století. K této tvrzi se váže pověst o rytíři, který v dobách hladomoru nechtěl lidem poskytnout své zásoby obilí, které mu nakonec sežraly myši. V současnosti jsou oba ostrůvky hnízdištěm vodních ptáků, proto nejsou přístupné.
Na břehu rybníku se nachází čtyři pláže sloužící pro letní rekraci a v okolí vodní plochy se nachází mnohé přírodní památky. Na jihovýchodním konci rybníka v místě vtoku Bechyňského potoka se nachází Národní přírodní rezervace Swamp. Jedná se o rašeliniště s tůněmi a vzácnou flórou a faunou. Tato rezervace však není přístupná veřejnosti.