Moravský kras - Sloupsko-Šošůvské jeskyně

Sloupsko-šošůvské jeskyně představují rozsáhlý, přes 7,5 km dlouhý systém chodeb a dómů Z celkové délky jsou zpřístupněny necelé 2 kilometry labyrintu jeskynní ponorové oblasti Sloupského potoka, který se objevuje ve spodní jeskynní etáži a propadá se v okolí izolované skalní kulisy Hřebenáče.
Dómy a chodby v těchto jeskyních leží ve dvou úrovních nad sebou. Patra jeskyní jsou propojena obrovskými podzemními propastmi. Výškový rozdíl jeskyní (propastí) je kolem 70 metrů. Nagelova propast má vertikální rozdíl větší než 90 metrů.
Jedné z jeskyní se pro příhodné klimatické podmínky využívá ke speleoterapii - k léčení onemocnění horních cest dýchacích.
V těsné blízkosti Sloupsko-šošůvských jeskyní je světoznámé archeologické naleziště - jeskyně Kůlna.
Návštěvník si může vybrat, zda chce absolvovat krátký, 890 metrů dlouhý okruh trvající 60 minut nebo 1670 metrový trvající 100 minut.