Bolívie - Copacabana

Copacabana je městečko ležící v Bolívii v departmentu La Paz, v provincii Manco Kapac, u západní hranice s Peru na břehu jezera Titicaca. Rozprostírá se v nadmořské výšce asi 3.820 metrů nad mořem, zaujímá rolohu 1,5 kilometru čtverečních a má okolo 3.000 obyvatel, některé zdroje ovšem uvádějí až 6.000 obyvatel.

Název je údajně odvozen od aymarského „kota kahuana“, což znamená „výhled na jezero“. Ale podle záznamů ve španělských archivech je Kotakawana bůh plodnosti, který zde žil. Chrám Kotakawana zasvěcený tomuto bohovi se původně v Copacabaně nacházel a oblast tak byla posvátným místem ještě před příchodem Španělů.

Až do konce první třetiny 16. století bylo zdejší městečko v držení Inků, kteří zde měl vlastní svatyni a městečko využívali jako výchozí bod pro přístup k ostrovům na jezeře Titicaca, které pro ně měly velký náboženský význam, především na Isla del Sol, tedy Ostrov slunce, kde se podle legendy slunce narodilo. V roce 1534 a 1538 přišli do oblasti první Španělé, Inkové byli vyhnáni a Copacabana se stala centrem dominikánů. Na přání místokrále Francisca de Toledo pak byli nahrazeni kněžími. Vnuka slavného Inky Manca Kapaca zaujaly sochy Panny Marie v La Pazu natolik, že se pokusil vyrobit vlastní sochu, která byla umístěna do svatyně v Copacabaně, aby ochraňovala věřící. Roku 1589 byli kněží nahrazeni augustiány. V 16. století zde byla, zřejmě na základech chrámu Kotakawana, postavena rozlehlá Basílica de la Virgen de la Candelaria de Copacabana nebo zkráceně jen Basílica del Santuario de Copacabana, tedy Bazilika Panny Marie Copacabanské, tedy patronky Virgen de Copacabana.

Roku 1781 proběhlo pod vedením Túpaca Amaru II. povstání domorodců, kteří se bouřili proti reformám španělského místokrále v Peru. Bazilika byla během povstání vypleněna, přišla o velkou část své bohaté výzdoby a byla odsvěcena, ale samotná kaple se sochou zůstala nedotčena.

Roku 1950 bylo rozhodnuto, že Copacabana by měla věřícím nabídnout kromě baziliky i něco dalšího, a postavena křížová cesta na vrchol Cerro Calvario.

Městečko leží pod výraznými vrcholy. Ten nejblíže centru města je Cerro Calvario a z městečka k němu vede křížová cesta vytvořená z malých kapliček. Na vrcholu se na konci křížové cesty nachází centrální kaple.

Nejvýznamnější stavbou města je Basílica del Santuario de Copacabana se sochou Madony. Bazilika je poutním místem pro věřící z Bolívie a jižního Peru, kteří věří, že zdejší Madona jim splní jejich přání. Před bazilikou je rozlehlé náměstí Plaza 2 de Febrero. Každoročně 2. února a 6. srpna se slaví církevní svátky a svátek patronky, kterých se účastní tisíce věřících. Typická jsou pro tyto svátky různá folklórní představení s původními tanci.

Copacabana je výchozím místem pro výlety na Isla del Sol, tedy Ostrov slunce. Ten je označován za kolébku incké říše a místo, kde se zrodilo slunce.

Zajímavostí také je, že kopie sošky byla umístěna do kaple Praia do Forte, která se nachází v Rio de Janeiru. Podle této sošky pak získala své jméno i slavná pláž Copacabana.

Další fotky