Peru - Raqchi

Raqchi, kečuánsky Raqch'i, je archeologické naleziště nacházející se v Peru v provincii Canchis, asi 110 kilometrů jihovýchodně od města Cusco. Před kolonizací se zřejmě nazývalo Cacha. Leží na břehu řeky Vilcanota, která je známá spíše jako posvátná řeka Urubamba, v nadmořské výšce 3.480 metrů nad mořem.

Celý komplex stojí na hřebeni s výhledem na okolí, což samo o sobě tvoří dobrou obrannou pozici. Navíc byl obehnán zdí, za níž podél hřebene vedl suchý příkop. Význam areálu ani důvod jeho důmyslného opevnění není zcela zřejmý, jednalo se zřejmě o náboženské nebo správní centrum, ale mohlo jít i o vojenské ležení. Nicméně komplex sestává z několika částí, z nichž každá měla svou specifickou funkci. Těžko objasnitelné je také velké množství sopečné lávy, která se v komplexu nachází.

Dominantní stavbou celého areálu je Chrám boha Viracochi. Podle pověsti ho postavil Inka Viracocha na počest nejvyššího boha. Jde o masivní asi 92 metrů dlouhou zeď, která v minulosti byla vysoká až 25,5 metru, dnes měří asi 12 metrů. V základech je široká asi 3 metry. V jejím bezprostředním okolí se na každé straně zdi nacházejí pozůstatky základů 11 sloupů, které podpíraly střechu. Měly průměr 1,6 metru a výšku asi 9,8 metru. Chrám je obehnán zdmi, které byly v minulosti asi 3 metry vysoké a 1,2 metru široké, dnes jsou z nich ale jen zbytky. Sousední chrám sestává z dvanácti obytných prostor zvaných kanchas, které sloužily kněžím a správcům. Největší prostor tohoto chrámu má rozměry 6×4 metry.

V komplexu bylo asi 220 kruhových budov nazývaných qullqas nebo qolqas, dnes jich je 152. Jsou vyrovnané v řadách a každá z nich má průměr asi 10 metrů. Budovy pravděpodobně sloužily jako sklady obilí. Jsou unikátní především tím, že mají kruhový půdorys, což není pro incké stavby obvyklé.

Nedaleko chrámu se nachází uměle vytvořené jezero nazývané qucha, což je kečuánský výraz pro jezero, které je z okolních pramenů napájeno přes dvě kamenné fontány. Jezero bylo zřejmě využíváno k rituálním účelům.

Velký prostor východně od hlavního chrámu zabírají pole, která jsou v současné době využívána místními zemědělci. Na nedalekých svazích se nacházejí zavlažované terasy.

Lokalita v poslední době zažívá nebývalý nárůst zájmu ze strany turistů. Zatímco roku 1996 se návštěvníci počítali ve stovkách, roku 2000 již jich bylo přes 8.000 a roku 2006 přes 80.000.

Další fotky