Kokořín

Ve 2. čtvrtině 14. století byl na okraji panství pánů z Dubé Hynkem Berkou z Dubé založen na místě původní tvrze hrad Kokořín. Na západní straně stála mohutná válcová věž s obrannou funkcí. Byla přístupná portálem ve výšce 11 metrů nad zemí. V místech s nejvyšší bezpečností byl postaven dvoupatrový obytný palác.
První písemná zmínka o hradu pochází z roku 1427. Tehdy vlastnil panství Aleš Škopek z Dubé, psaný také z Kokořína. Po jeho smrti zdědili majetek páni z Klinštejna.
Dalšími majiteli se stali Beřkovští ze Šebířova, Kaplířové a Hrzánové z Harasova. Nikdo z majitelů na hradě nesídlil, hrad pomalu chátral a již roku 1545 byl uváděn jako pustý.
V roce 1609 získal panství císař Rudolf II. a již o rok později ho koupili Berkové z Dubé. Po bitvě na Bílé hoře byl Berkům majetek konfiskován a poté prodán Valdštejnům. Když zemřel Albrecht z Valdštejna, přešel Kokořín do vlastnictví císaře Ferdinanda II., který ho roku 1636 věnoval Janu Boeckovi. Ferdinand III. po skončení třicetileté války zařadil hrad mezi takzvané prokleté hrady. Tím vlastně zakázal údržbu a opravu hradu, aby nepředstavoval nebezpečí pro vrchnost. Na zpustošeném hradě se také usídlila tlupa loupeživých rytířů, kterou vedl Petrovský.
Roku 1715 byl ve vsi postaven barokní zámek, o hrad nikdo z mnoha majitelů neměl zájem a ten se začal měnit ve zříceninu.
Počátkem 19. století byla z hradu ruina. V období romantismu se zřícenina Kokořínu stala inspirací pro mnoho umělců. Hrad navštívil i Karel Hynek Mácha, který pro svůj nocleh použil zdejší sklepení. Posledními majiteli zříceného hradu se stala rodina Špačků. Hrad roku 1894 koupil pražský podnikatel Václav Špaček. Díky němu se zvýšil zájem veřejnosti o hrad, který byl poté provizorně zpřístupněn turistům po žebříku.
Roku 1908 získal Václav Špaček šlechtický titul s erbem a přídomek ze Starburgu. Jeho syn Jan Špaček nechal hrad v letech 1911 – 1918 podle plánů Eduarda Sochora a za dohledu historiků Augusta Sedláčka, Čeňka Zíbrta a spisovatele Zikmunda Wintera přestavět a ze zříceniny hradu se stal novogotický hrad. Jeho půdorys je protáhlý a přístup do hradu je z východu. Do hradu se dříve vstupovalo po padacím mostě, v současnosti se však u vchodu nachází pouze zasypaná hradní studna. Z hradeb byl vytvořen vyhlídkový ochoz a palác byl zvýšen o jedno patro a nově zastřešen. V západním čele hradu stojí 38 metrů vysoká válcová věž s kamennou helmou. Při přestavbě však došlo k poničení původního středověkého rázu hradu a přestavba je proto často kritizována. Roku 1951 byl hrad Špačkům znárodněn. V letech 1969 – 1983 proběhla další celková rekonstrukce hradu. Roku 1992 proběhla restituce, při které byl Kokořín navrácen původním majitelům.