Valdštejn

Hrad Valdštejn je jedním z nejstarších v Českém ráji. Byl založen v letech 1260 - 1280 Jaroslavem Markvarticem. Ten ho nechal vystavět na třech skalách s použitím jeskyň. Hlavní část hradu se nachází na třetí skále. Jednotlivé části hradu byly odděleny širokými rozsedlinami, překlenutými mosty.
V roce 1470 byl dobyt a částečně pobořen. Pak byl dlouho opuštěn a zpustl. Na počátku 18. století zde byla postavena poustevna a v období romantismu v letech 1830 - 1840 byl hrad z části zrekonstruován.
Přístup do hradu byl umožněn po kamenném barokním mostě, na němž proti sobě stojí osm soch českých světců a světic, které pocházejí z první čtvrtiny 18. století: vlevo směrem ke hradu je to sv. Ludmila, sv. Václav, sv. Jan Nepomucký a sv. Vojtěch, zprava je to sv. Josef, sv. Vít, sv. Ivan a sv. Prokop.
Po mostě se dostaneme ke klasicistní trojdílné bráně z 1. poloviny 19. století, která uzavírá první nádvoří. Na tomto nádvoří se nachází empírová, otevřená, arkádová kaplička sv. Jana Křtitele z roku 1837 s obrazem světce od Františka Maška, který je údajně portrétem Karla Hynka Máchy.
Následuje druhý most s barokními sochami sv. Markéty a Scholastiky. Na druhém nádvoří se nachází hospodářská obdélná budova, rovněž s branou.
Na třetím nádvoří stojí kaple sv. Jana Nepomuckého, která byla založená roku 1713. Znovu postavená byla v roce 1722 a přestavěná před rokem 1848. Kaple je barokní, osmiboká s čtvercovým okoseným presbytářem. Je členěna pilastry a nikami uprostřed stěn. Uvnitř kaple se nachází plackové klenby z 19. století a honosný oblouk na sloupech. Oltář kaple je klasicistní se sochou sv. Jana Křtitele.
Za kaplí stojí nový palác. Je to romantická sestava stavení z lomového kamene z let 1830 - 1840. Přízemní místnosti jsou vyzdobeny J. Brouskem a K. Zappem.