Pernštejn

Protáhlou obcí Nedvědice, která leží na západní Moravě jihovýchodně od Bystřice nad Pernštejnem, se táhne silnice až ke zříceninám hradu Pernštejn.
Raně gotické jádro hradu bylo postaveno ve druhé polovině 13. století.
Roku 1421 byl hrad zničen husity. Ve druhé polovině 15. století a v 1. polovině století šestnáctého bylo toto historické jádro přestavováno a rozšiřováno.
Roku 1512 už je hrad připomínán jen jako zřícenina. Do dnešního dne se dochovalo významné opevnění a obvodové hradební zdi. Zbyla i válcová věž.
Interiéry hradu byly upravovány v 18. a 19. století. V současnosti je zde malířská a sochařská výzdoba a gotický a renesanční nábytek a zařízení.