Karlštejn

Hrad Karlštejn se nachází ve středních Čechách jihovýchodně od Berouna, na řece Berounce. Stojí na vrchu mezi horami Kněží, Haknovcem, Otovém, Plešivcem a Javorkou nad osadou Budňany, která měla roku 1991 813 obyvatel. Byl vybudován na čtyřech výškově odstupňovaných skalních terasách.
Gotický hrad byl vybudován v letech 1348 - 57 Karlem IV. za účelem důstojného uložení korunovačních klenotů, říšského pokladu, listin a relikvií. Při dokončení stavby r. 1357 byly při hradě založena kapitula. Původně byl hrad přístupný severovýchodní cestou vedoucí po úbočí Kněží hory. V době kolem r. 1500 nebo v letech 1520 - 30 bylo postaveno purkrabství. V letech 1587 - 96 (nebo 1578 - 1597) byl hrad opraven architektem U. Aostallim. Tehdy byly pořízeny renesanční štíty a průčelí bylo opatřeno sgrafitem.
Roku 1625 bylo zrušeno zvláštní postavení Karlštejna jako společné instituce krále a českých stavů. V roce 1755 byl hrad věnován ústavu šlechtičen a od roku 1836 byl udržovaný z veřejných prostředků. V letech 1887 - 99 byl hrad restaurován architektem B. Schmidtem. Po jeho smrti dokončoval práce architekt J. Mocker.
První, nenižší terasu tvořilo podhradí. Druhá terasa byla zabrána purkrabským dvorem. Na třetí 1578 - 1597 terase stojí protáhlý obdélný palác, který tvoří nejspodnější část vnitřního hradu. Nad sklepem paláce bylo v 1. patře několik sálů, v půlválcové věži na východní straně byla kaple sv. Mikuláše, na západní bývala tzv. dvořenínská světnice. Ve 2. patře byl velký sál, tzv. světnice císaře Karla a císařova ložnice. V přilehlé půlválcové věži bylo schodiště do posledního patra obývaného císařovnou. K severní straně celého paláce přiléhal dům kanovníků spojený s palácem pavlačemi, později schodištěm s přístupem na druhou terasu, kde se nachází kostel P. Marie a kaplí sv. Kateřiny. Odtud je byl přístup do hlavní věže (nahoře) s kaplí sv. Kříže ve druhém patře (vpravo). V kapli se dodnes nachází soubor obrazů Mistra Theodorika.