Zlaté Hory - Zlatorudné mlýny

V blízkosti města Zlaté Hory se nachází údolí, kterým protéká řeka Olešnice. Po úseku, kde je úzce zaříznutá do údolí, vytéká na větší prostranství, kde se po miliony let ukládalo zlato do náplavů. Zlato se zde těžilo jak povrchově pomocí jílování a rýžování, tak i hlubinně pomocí takzvaného měkkého dolování. Již ve 14. století přišel velký rozkvět Zlatých Hor spojený s těžbou zlata. V té době se zde také nacházely první hornické mlýny, které se používaly k těžbě zlata. Zlatá ruda se zde zpracovávala drcením a mletím. Tato úprava umožňovala, aby se volné zlato ze skály dalo získávat rýžováním. Většina zlata, téměř 70%, je zde však vázána na pyrit a z tohoto důvodu se musel tento polotovar dále zpracovávat v hutích.
V 16. století za biskupa Baltazara z Promnitzu byla ze Zlatých Hor vyražena 6 kilometrů dlouhá Tříkrálová štola, která ústí až v polských Glucholazích. Pravděpodobně byla provázána i se „ztracenými štolami“ v údolí Olešnice. Při geologických průzkumech zdejší oblasti roku 1964 bylo odhaleno v hloubce asi 4 metrů vydřevené důlní dílo. Jedná se pravděpodobně právě o jednu ze „ztracených štol“.
Právě kvůli „ztraceným štolám“ je údolí řeky Olešnice dnes nazýváno Údolí Ztracených štol. Pravý břeh říčky je protkán kanály pro přívod vody do rýžoviť, hlavní kanál je dodnes v provozu. Břeh je také poset obvaly, odvaly a pinkami.
Nachází se zde skanzen středověkého hornického městečka. Najdeme zde plně funkční dobové zlatorudné mlýny. Nachází se zde dvě stavení, postavená podle dobových nákresů. Ve spodní stavbě lze spatřit mlýn a v horním stoupu na drcení rudy. Stroje jsou poháněny vodními koly, která čerpají energii z původního hlavního kanálu. Městečko se postupně rozrůstá, měly by zde stát všechny stavby, které byly v každé hornické osadě.
Zlatorudné mlýny jsou přístupné z hlavní silnice mezi Zlatými Horami a Ondřejovicemi, kde se nachází menší parkoviště. Značená cesta k mlýnům je odtud asi 2 kilometry dlouhá. Pro turisty je údolí přístupné také ze Zlatých Hor nebo z Dolního Údolí po zelené turistické značce. V obou směrech je trasa dlouhá asi 2 kilometry.
Do Údolí Ztracených štol vede modro-bílá naučná stezka dlouhá 2 kilometry. Vytváří pomyslnou osmičku, takže její absolvování se dá různě kombinovat. Při jejím projití návštěvník navštíví rýžoviště zlata, místo, „kde voda teče do kopce“, historický přivaděč vody do rýžovišť a pochopitelně zlatorudné mlýny.
Vhodný doplněk k tomuto místu tvoří expozice Městského muzea ve Zlatých Horách. Zde se mimo jiné nachází například dochovaná pístová vodní čerpadla ze 17. století.