Bukovanský mlýn

Obec Bukovany leží na Jižní Moravě nedaleko města Kyjov. Leží v nadmořské výšce 304 metrů a zaujímá plochu 332 hektarů.

Z roku 1131 pochází první zpráva o zdejší osadě, která tehdy patřila benediktinům. Ti jí drželi až do 3. čtvrtiny 14. století. Pak obec spravovali různí nájemci a roku 1548 jí i spolu s Kyjovem získal Jan Kropáč z Nevědomí. Ten však dobře nehospodařil, takže obce se vyplatily a Bukovany se staly poddanskou obcí města Kyjova. V roce 1781 bylo zrušeno nevolnictví, ale Bukovany se osamostatnily až 28. června 1785. Kyjovu se však dále vypláceli platem i prací. K úplnému zrušení poddanství tak došlo až roku 1848.

V katastru Bukovan se nachází několik křížů. Nad obcí se nachází jezero nazývané Močidlo, které vzniklo zřejmě lámáním kamene a jižně od vsi na rozhraní katastrů obcí Boršov, Bukovany, Kyjov a Sobůlek vyvěrá pramen pitné vody, který zásobuje Bukovany vodou.

Největší atrakcí obce je však Bukovanský mlýn, který stojí na vrchu nad obcí v nadmořské výšce 325 metrů. Nechal ho postavit Ing. Josef Kouřil z Kyjova, Bukovanský rodák. Mlýn byl postaven roku 2004 a 1. května 2004 slavnostně otevřen.

Byl vybudován z litého betonu a vyztužen železem. Jeho interiér je obložen dřevem.

Bukovanský mlýn je novodobou replikou větrného mlýna holandského typu. Není však replikou mlýna dobového, jelikož jeho lopatky nejsou poháněny větrem, ale motorem na elektrický pohon.

Mlýn je 15 metrů vysoký a je třípatrový. Pod mlýnem je zakopán poklad sestávající z DVD s filmy, mobilního telefonu a počítače. V přízemí mlýna se nachází Krbovna, tedy prostor s krbem pro nejrůznější setkání. V prvním patře jsou výstavní prostory uměleckých děl. Ve druhém patře se nachází expozice historie Bukovan doplněná o fotografie a staré užitkové předměty. Ve třetím, nejvyšším patře mlýna je vyhlídkový ochoz, ze kterého je výhled na kyjovské Dolňácko, ale také Bílé Karpaty, Chřiby, Kyjovsko a za dobré viditelnosti i na Rakousko nebo 110 kilometrů vzdálený vrch Kobyla u Bratislavy.

Od roku 2007, kdy byla dokončena výstavba tradičního mlynářského moravského statku, je mlýn součástí areálu těchto staveb. Kromě mlýna najdeme v areálu také slováckou chalupu, vinný sklep a další stavby. Celý areál slouží jako hotel.